Diaconaat: diakenen

Nieuws van het College van Diakenen

12 juni 2023: Jaarrekening 2022
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2022 definitief vastgesteld in zijn vergadering van 12 juni 2023.

8 mei 2023: Jaarrekening 2022
Het Breed Moderamen van de Algemene kerkenraad heeft de jaarrekening 2022 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 8 mei 2022. Meningen over de jaarrekening 2022 dienen uiterlijk 31 mei 2023 te worden ingediend bij de Algemene kerkenraad, p/a kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email.

14 november 2022: Begroting 2023
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de begroting 2023 vastgesteld. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden.

13 juni 2022: Jaarrekening 2021
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2021 definitief vastgesteld in zijn vergadering van 13 juni 2022.

19 april 2022: Jaarrekening 2021
Het Breed Moderamen van de Algemene kerkenraad heeft de jaarrekening 2021 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 4 april 2022. Meningen over de jaarrekening 2021 dienen uiterlijk 31 mei 2022 te worden ingediend bij de Algemene kerkenraad, p/a kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email.

22 november 2021. Begroting 2022
Begroting 2022 is definitief vastgesteld.

26 oktober 2021: Begroting 2022
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de begroting 2022 voorlopig vastgesteld. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen uiterlijk 19 november 2021 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau,  Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email.

27 juni 2019: Beleidsplan 2020-2023
Het college van diakenen heeft het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2020-2023 vastgesteld. Het beleidsplan is onderaan deze pagina te downloaden.

Algemene informatie

De diaconie in Hilversum deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

> Download onderaan deze pagina het beleidsplan 2020-2023.
> Voor financiële informatie download onder aan deze pagina de jaarrekening en de begroting
.

Het College van Diakenen (CvD) telt tien leden: drie bovenwijkse leden en een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten, uit de commissie ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en uit het ministerie van predikanten. Het CvD vergadert iedere eerste maandag van de maand.

  • Voorzitter: Arend Smits
  • Secretaris: Dik Verboom – klik hier voor mailadres
  • Penningmeester: Hans van Eijk

 
Giften aan de diaconie
IBAN rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Binnen de diaconie bestaat de Commissie ZWO die projecten initieert en het College van Diakenen hierover adviseert. De commissie ZWO vergadert 3 à 4 keer per jaar. Voorzitter van de commissie is Willemieke Versluis-Kroeze. Klik hier voor mailadres. De taken van de Commissie ZWO zijn:

  • Het adviseren over, dan wel met voorstellen komen, voor te steunen projecten in het buitenland. Dit kunnen zowel aanvragen van lokale groepen in Hilversum zijn, als aanvragen voor steun van projecten via landelijke organisaties die zich inzetten voor zendings- en werelddiaconale activiteiten
  • Het geven van voorlichting over werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Het plannen, initiëren en coördineren van fondsenwervende activiteiten ten behoeve van werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Rapporteren over haar activiteiten in de centrale diaconie
  • Inspraak in het collecterooster

Bij de te ondersteunen projecten ligt het accent op kleinschalige investeringen en wordt het als pluspunt gezien wanneer PgH-gemeenteleden er actief bij betrokken zijn.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.