Diaconaat: diakenen

Nieuws van het college van diakenen

 

27 november 2023: Beleidsplan 2024 – 2027
De algemene kerkenraad keurt het Beleidsplan 2024 – 2027 goed met de titel ‘Breder verbonden en betrokken – diaconaat over kerkgrenzen heen’.

13 november 2023: Begroting 2024
Het Breed Moderamen van de algemene Kerkenraad heeft de de Begroting 2024 van het College van diakenen definitief vastgesteld in zijn vergadering van 13 november 2023.

12 juni 2023: Jaarrekening 2022
Het Breed Moderamen van de algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2022 definitief vastgesteld in zijn vergadering van 12 juni 2023.

8 mei 2023: Jaarrekening 2022
Het Breed Moderamen van de algemene kerkenraad heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld.

14 november 2022: Begroting 2023
Het Breed Moderamen van de algemene kerkenraad heeft de begroting 2023 vastgesteld. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden.

Algemene informatie

Het college van diakenen in Hilversum deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt’. Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

> Download onderaan deze pagina het beleidsplan 2020-2023.
> Voor financiële informatie download onder aan deze pagina de jaarrekening en de begroting
.

Het college van diakenen (CvD) telt elf leden: voorzitter, secretaris en penningmeester, een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten en een afgevaardigde uit de missionaire gemeente, uit de commissie ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en uit het ministerie van predikanten. Het CvD vergadert iedere eerste maandag van de maand.

  • Voorzitter: Dik Verboom
  • Secretaris: vacature
  • Penningmeester: Hans van Eijk

 
Giften aan de diaconie
IBAN rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Binnen de diaconie bestaat de Commissie ZWO die projecten initieert en het college van diakenen hierover adviseert. De commissie ZWO vergadert 3 à 4 keer per jaar. Voorzitter van de commissie is Willemieke Versluis-Kroeze.

De taken van de Commissie ZWO zijn:

  • Het adviseren over, dan wel met voorstellen komen, voor te steunen projecten in het buitenland. Dit kunnen zowel aanvragen van lokale groepen in Hilversum zijn, als aanvragen voor steun van projecten via landelijke organisaties die zich inzetten voor zendings- en werelddiaconale activiteiten
  • Het geven van voorlichting over werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Het plannen, initiëren en coördineren van fondsenwervende activiteiten ten behoeve van werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
  • Rapporteren over haar activiteiten in het college van diakenen
  • Adviseren bij het maken van het collecterooster

Bij de te ondersteunen projecten ligt het accent op kleinschalige investeringen. Het wordt als pluspunt gezien wanneer PgH-gemeenteleden er actief bij betrokken zijn.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.