Concrete vragen beleidsplan nu naar de wijken

Misschien was jij erbij. Bij het gemeenteberaad op 17 september in de Bethlehemkerk. Zeventig mensen gingen in gesprek over de toekomst van de Protestantse gemeente in Hilversum aan de hand van de prioriteiten van het beleidsplan. Al gauw bleek onder deelnemers een wil tot verandering te bestaan. Een verandering die moet leiden tot een toekomstbestendige en vitale geloofsgemeenschap.

Keuzes

Het woord is nu aan de wijken. Deze conclusie trok de Algemene Kerkenraad op maandag 21 september bijeen in De Morgenster. Aan de hand van concrete vragen worden wijkkerken nadrukkelijk uitgenodigd na te denken en zich uit te spreken over de wenselijkheid en invulling van de keuzes uit het beleidsplan.

De Algemene Kerkenraad legt de vragen binnenkort aan de wijkkerken en Vitamine G voor. Naar verwachting bespreekt de Algemene Kerkenraad in het voorjaar de inzichten die naar voren zijn gekomen. Vervolgens worden beslissingen voorbereid.

Prioriteiten

Het beleidsplan stelt voor de komende jaren zes prioriteiten.

  1. Verbinding binnen de PgH in relatie tot identiteit en autonomie van de wijkgemeenten
  2. Missionair gemeente zijn: zoeken naar doelgroepen en naar vormen om die te bereiken
  3. Kinderen en jeugd: hoe betrekken we die meer bij onze kerk?
  4. Een goede en actuele PgH-brede communicatie
  5. Financiën en gebouwen: welke keuzes maken we gezien dalende ledenaantallen en dalende inkomsten?
  6. Diaconaat: hoe bundelen we de krachten en hoe maken we het diaconale werk meer effectief?

Lees hier het beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.