1

Iona-viering. Ontembare gans zorgt voor inspiratie

Zondag 17 oktober is er na ruim anderhalf jaar weer een Iona-viering in de Bethlehemkerk. Je bent van harte welkom.

De viering staat in het teken van ‘gebrokenheid en heelwording’. De kerk is open vanaf 16u00. Gestart wordt met een sing’in. Vanaf 16u30 is er koffie en thee. De viering zelf begint om 17u00. Aansluitend is er een eenvoudige vegetarische maaltijd. Aanmelding vooraf is wenselijk. Meld je hier aan.

Niet te vangen

Een opvliegende wilde gans is het logo van de Iona Community. En dat is niet zonder reden: de wilde gans staat, anders dan op het Europese continent, in het Keltisch Christendom symbool voor de Heilige Geest. Geen witte vredesduif, maar een lawaaiige, ontembare gans. Niet te vangen! Het past helemaal bij het ruige landschap waar de Iona Community eind jaren ’30 ontstond. Klik hier voor meer informatie.
Opvolging Jurjen Zeilstra in twee etappes

Per 1 november kan de Regenboogkerk een tijdelijke vervanger halftijds aanstellen voor dominee Jurjen Zeilstra. Zeilstra neemt op 31 oktober afscheid van protestants Hilversum. Hij heeft een beroep aangenomen van de Protestantse gemeente Blaricum.

Voor vier jaar

Tegelijk gaat de wijkgemeente van de Regenboogkerk op zoek naar een halftijds predikant of kerkelijk werker voor een periode van vier jaar. Deze toekomstige pastor neemt dan vervolgens de plaats in van de tijdelijke vervanger. De periode van vier jaar is ingegeven door PgH2025. De komende tijd maakt de Algemene kerkenraad keuzes over hoe de Protestantse gemeente in 2025 samen kerk in Hilversum wil en kan zijn.

Bovenwijkse taken

Momenteel zijn dominee Heleen Weimar voor 20 uur en Jurjen Zeilstra voor 40 uur per week in dienst. Gezamenlijk besteden zij 40 uur aan de wijkgemeente van de Regenboogkerk en 20 uur aan zogenoemde bovenwijkse taken, werkzaamheden ten behoeve van de gehele PgH. Per november komen hun bovenwijkse taken te vervallen. Weimar en de tijdelijke vervanger zijn vanaf komende maand samen voor 40 uur werkzaam voor de wijkgemeente van de Regenboogkerk. De Algemene kerkenraad buigt zich binnenkort over de toekomstige invulling van bovenwijkse taken. De Regenboogkerk verwacht binnenkort de tijdelijke vervanger te kunnen presenteren.
Broodjes bakken in de kinderbijbelkeet

In de herfstvakantie, op donderdag 21 oktober kunnen kinderen broodjes komen bakken in de kinderbijbelkeet. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn welkom! Van 10u00 tot 13u30. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn uitgenodigd.

‘We gaan ook gezellig zingen, knutselen, spelletjes doen, luisteren naar een Bijbelverhaal en kijken naar de poppenkast’, staat te lezen op de poster van de kinderbijbelkeet. Dit alles in de gymzaal van kindcentrum De Wijde Blik – voorheen De Gouden Regen – Augustinushof 59 in Kerkelanden, Hilversum. Graag van te voren opgeven. Stuur een mailtje naar dit mailadres.

De kinderbijbelkeet is een samenwerking van de Grote Kerk, de Diependaalse kerk en Vitamine G.
Tijdelijke uitbreiding aanstelling Jetty Scheurwater

Dominee Jetty Scheurwater is met ingang van 1 oktober voor in totaal 0,75 werkweek verbonden aan de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Dat is een tijdelijke vermeerdering met een kwart. Deze extra uren worden voornamelijk besteed aan pastorale taken. De tijdelijke oplossing is nodig geworden vanwege afwezigheid van dominee Aster Abrahamsen-den Bok.

De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk schrijft op de website van de kerk: ‘We zijn dankbaar dat ds. Jetty Scheurwater zich beschikbaar stelt voor extra uren. We wensen Aster Abrahamsen van harte het allerbeste in haar herstel. We hopen haar te mogen begroeten ergens in de nabije of latere toekomst. We denken aan haar in verbondenheid.’ 

De Algemene kerkenraad van de PgH stemde onlangs in met de tijdelijke uitbreiding.
Diaconale collecte voor Kookproject Tante Jans

Tijdens de vrieskou begin 2021 startte het kookproject 2 TAKE AWAY. Het is gevestigd in Tante Jans, de culturele broedplaats in het gebouw Silverpoint in het centrum van Hilversum. Het kookproject was een succes en wordt op een iets kleinere schaal voortgezet. De diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum ondersteunt het project door middel van een collecte in de kerken op 31 oktober aanstaande.

Laagdrempelig

Enthousiaste vrijwilligers runnen het kookproject. 2 TAKE AWAY werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die (tijdelijk) zonder werk zitten. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze graag iets voor een ander willen doen. Anders dan bij de Voedselbank hoeven mensen die een maaltijd komen afhalen, geen ID of inkomensbewijs te tonen. Tijdens het afhaalmoment komen veel verhalen boven en worden nadere contacten gelegd.

Duurzaam

De maaltijden zijn vers bereid met ingrediënten die 2 TAKE AWAY ontvangt van een aantal Hilversumse supermarkten. Voedsel dat nog bruikbaar is maar anders in de afvalbak belandt, wordt bij Tante Jans ‘gered’ en krijgt een mooie bestemming. Bij voorkeur wordt gewerkt met gerecyclede plastic bakjes en glazen potjes. Etensresten gaan naar de Hilversumse kinderboerderij. Zo probeert 2 TAKE AWAY de afvalberg iets te verkleinen en hergebruik te stimuleren.

Donaties

2 TAKE AWAY ontvangt wekelijks donaties in natura van lokale ondernemers zoals Sligro, Hoogvliet, Albert Heijn en de Voedselbank. Het project ontvangt steun van ‘Bewaakt en Bewoond’, de tijdelijk beheerder van Silverpoint onder de naam Tante Jans. Tante Jans is een culturele broedplaats met kantoor, ateliers, werkruimtes en flexwerkplekken. Soms ontvangt 2 TAKE AWAY ook donaties van particulieren en kleine ondernemers. Meer financiële steun is zéér welkom. Er zijn altijd aanvullende ingrediënten nodig. Doneren kan via de diaconie: NL08 INGB 0009 2621 15, o.o.v. gift diaconie kookproject okt. 2021.

Meer informatie over dit project is verkrijgbaar bij mevrouw J. van Oostveen: 06-57550065. Zij is de initiatiefnemer en coördinator van het project.
Expositie Anet Kazemier en Max Eilander

De Regenboogkerk verrast weer met een nieuwe expositie in de kerkzaal. Deze keer met werk van tekenaar en schilder Max Eilander en van Anet Kazemier met fotowerk, bronzen sculpturen en aardewerk. De tentoonstelling is in de kerk bezichtigen van 10 oktober tot 16 november 2021 op verschillende tijdstippen in de week.

Natuur en portretten

Aan de wand is het werk te zien van Max Eilander. Eilander begon zijn artistieke activiteiten met tekenen. Zijn afgeronde opleiding als leraar tekenen gaf hem de mogelijkheid om werk en hobby te combineren. Later werd dit versterkt door zijn activiteiten in het Grafisch Atelier Hilversum. Daarnaast was Eilander actief bij de Vereniging Kleur en Toets in Hilversum alsook bij de portretschildergroep Tronie in Baarn.
De natuur is voor Eilander de inspiratiebron. Dit is te zien in deze expositie waarin teken- en schilderwerk uit de omgeving van Hilversum en Deventer te bewonderen is. Ook zijn er portretten van hem te zien.

Macro fotografie

Werk van Anet Kazemier is geëxposeerd in de vitrine. Kazemier startte haar artistieke carrière in 1990 met het creëren van ornamentale bloemstukken. Bloemen zijn ook een belangrijk motief in haar werk als fotografe. Zij past de macro fotografie toe op bloemen en ander natuurschoon. Lokale bekendheid verwierf Kazemier met talrijke exposities van haar bronzen kinderen, spelend op een boomtak. Een flink aantal is te zien op deze expositie. Recentelijk is Kazemier gestart met aardewerk als basis voor een kunstwerk. Enkele van deze kunstwerken zijn eveneens tentoongesteld.

Bezichtigingen van de expositie zijn mogelijk ’s zondags na de kerkdienst, dinsdagochtend van 10u00 tot 12u00 en zaterdagmorgen van 10u30 tot 12u00. Regenboogkerk, Nassaulaan 22 te Hilversum. Vrije toegang.
Bijbelzondag: de betekenis van de Bijbel

Op zondag 31 oktober is het Bijbelzondag. Kerken in Nederland en Vlaanderen staan deze dag extra stil bij de betekenis van de Bijbel.

De Bijbel geeft lezers op veel manieren betekenis: de Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting en leert ons over God. Op Bijbelzondag zijn kerken en bijbellezers uitgenodigd de betekenis van de Bijbel met elkaar te delen. Daarvoor zijn verschillende materialen beschikbaar. Voor kinderen is er onder meer een speciale aflevering van de kindernevendienstmethode Bijbel Basics. Daarnaast zijn er ansichtkaarten om de betekenis van de Bijbel met elkaar te delen. Er verschijnt een handzaam boekje met een bloemlezing van veertig teksten uit verschillende bijbelboeken die een beeld geven van het grote verhaal.

Nieuwe bijbelvertaling

In oktober verschijnt een nieuwe bijbelvertaling, de NBV21. De NBV21 is bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Het is een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Op 13 oktober neemt koning Willem-Alexander het eerste exemplaar van de NBV21 in ontvangst. Klik voor meer informatie hier. Klik hier voor een podcast over de NBV21.
Algemene kerkenraad stelt route vast naar PgH2025

De Algemene kerkenraad stippelde maandag 27 september de route uit naar PgH2025. De komende anderhalf jaar worden alle thema’s uit het Beleidsplan ‘Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen’ uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zes PgH-gemeenten en de gemeenteleden. Begin 2023 is duidelijk hoe de Protestantse gemeente vervolgens in 2025 samen kerk in Hilversum wil en kan zijn.

Het beleidsplan kent zes speerpunten. Dat zijn: Verbinding, Missionair werk, Jeugd en Jongeren, Communicatie, Financiën en Gebouwen en Diaconaat. Alle gemeenteleden konden de afgelopen periode meepraten en meedenken over deze thema’s. De reacties zijn nu per thema gebundeld en worden uitgewerkt in basisdocumenten.

Inhoud leidend aan financiën

De Algemene kerkenraad bepaalde afgelopen maandag dat inhoud leidend is aan financiën. ‘De vraag hoe we in 2025 samen kerk willen zijn, moet eerst beantwoord worden’, klonk het in de kerkenraad. Of de Protestantse gemeente voldoende financiën heeft om dat doel te halen, speelt uiteraard een rol. In de komende periode werkt het College van kerkrentmeesters daarom aan een basisdocument financiën. Er verschijnen in ieder geval twee deel-documenten: gebouwen en predikantsplaatsen.

In dit najaar staan als eerste de speerpunten Verbinding, Communicatie, Missionair werk en Diaconaat op de agenda. De route voorziet erin dat de kerkenraad al dit jaar besluiten neemt over de punten Verbinding en Communicatie.

De kerkenraad neemt in het voorjaar 2022 besluiten over Jeugd en Jongeren, Missionair werk en Diaconaat. In oktober van 2022 is er vervolgens aandacht voor de bestuursstructuur van de kerk. Naar verwachting stelt in najaar 2022 de kerkenraad het toekomstig beleid vast inzake financiën.

Gemeenteleden doen mee

Op verschillende momenten is er volop ruimte voor gemeenteleden om betrokken te zijn bij de voorstellen. De aanstaande nieuwjaarsbijeenkomst van de PgH op 10 januari is zo’n moment. Andere momenten volgen. Dat geldt ook voor de groep gemeenteleden die zich hebben gemeld als de ‘Ver-denkers‘.
De nota PgH2025 verschijnt volgens planning in concept in november 2022. Na consultatie in de zes PgH-gemeenten waaraan alle gemeenteleden kunnen deelnemen, stelt de kerkenraad de nota vervolgens begin 2023 vast.