1

Lichtjestochten weer in volle glorie

‘Komt de lichtjestocht weer? Het is een veel gehoorde vraag in Hilversum-Noord’, vertelt Manon Onrust. Eindelijk kan het weer na twee jaar. Onrust organiseert voor de vijfde maal de tocht en zag de animo alleen maar groeien. Deden de eerste keer 250 buurtgenoten mee, in 2019 waren dat al zo’n 750 mensen.

Ook in Hilversum-Zuid kan de lichtjestocht na twee lockdowns weer schitteren. Volgens Els Verkerk eveneens voor de vijfde keer. ‘Het is een prachtige samenwerking tussen allerlei organisaties in Zuid. Door de lichtjestocht weten wij elkaar ook op andere momenten te vinden.’

Kerstverhaal

Dit jaar is de tocht op zondag 18 december van 16u00 tot 18u00 in Noord en van 17u00 tot 19u00 in Zuid. Kinderen lopen langs allerlei scenes van het kerstverhaal in hun eigen buurt. Samen met ouders, buren, ooms, tantes, grootouders en wie maar mee wil.

In Noord begint de tocht bij keizer Augustus in De Morgenster en eindigt bij de kribbe in de H.Hartkerk. Daar is ook chocolademelk met vuurkorven in de tuin. Onderweg kom je de engelen, de herders en de koningen tegen. De route vind je eenvoudig door de lichtjes te volgen. In Zuid begint de tocht bij Het Kompas aan de Van Ghentlaan en eindigt bij de stal in de Bethlehemkerk.

WK-finale voetbal

En wat nu als Nederland de finale haalt op het WK-voetbal op 18 december? Voor Onrust is dat geen probleem. Integendeel. ‘Dan beginnen de mensen mogelijk wat vroeger. Daar anticiperen we gewoon op. De lichtjestocht is te mooi om niet door te laten gaan.’ Ook Verkerk maakt zich geen zorgen. ‘Er zijn genoeg kinderen en ouders die de tocht willen meemaken.’

Hilversum-Noord: start tussen 16u00 en 18u00 bij De Morgenster, Seinstraat 2. Tocht duurt 30 tot 45 minuten. Aankomst bij de H.Hart-kerk op het Cuypersplein. Deelname gratis. Meer informatie via dit mailadres.
Hilversum-Zuid: start tussen 17u00 en 19u00 bij Het Kompas, Van Ghentlaan 47. Tocht duurt 30 tot 45 minuten. Aankomst bij de Bethlehemkerk aan de Loosdrechtseweg. Deelname gratis. Meer informatie via deze link.

In de lichtjestocht in Hilversum-Noord werken samen: wijkcentrum St. Joseph, Mystery Church, De Verbinding, De Morgenster en de H.Hart-H.Joseph-parochie. In Hilversum-Zuid: De Verbinding, Van Hasseltschool, De Zoutkeet, Fysiotherapie Douma en de Bethlehemkerk.
Wijkkerkenraden verrijken ‘Perspectief voor de toekomst’

De Beleidsgroep PgH2024 kan weer aan de slag. Dit bleek in de vergadering van de Algemene kerkenraad maandag 28 november. De verschillende wijkkerkenraden van de Protestantse gemeente Hilversum stelden een fors aantal suggesties en vragen op bij het advies ‘Perspectief voor de toekomst’. In oktober publiceerde de beleidsgroep drie voorstellen om te komen tot een vernieuwde indeling van de PgH.

De beleidsgroep had de wijkkerkenraden gevraagd kritisch naar de voorstellen te kijken. Nu de reacties binnen zijn gaat de beleidsgroep het advies aanvullen. Het bijgewerkte advies wordt komende maanden met de leden van de PgH besproken, zowel in de eigen wijkgemeenten als met elkaar in PgH-verband. Naar verwachting is het bijgewerkte advies begin januari beschikbaar.

Opmerkingen, aanvullingen en vragen

De volgende opmerkingen, aanvullingen en vragen zijn door de wijkkerkenraden ingediend.

 • Graag de gevolgen aangeven voor het pastoraat en diaconaat in elk van de drie voorstellen.
 • Voorstel 2 uitwerken in twee varianten. Een variant met één kerkgebouw voor de kerkgangers van Regenboogkerk, De Morgenster en Bethlehemkerk alsook een variant met twee kerkgebouwen voor deze drie.
 • De drie stromingen die in het advies worden genoemd, moeten nader worden omschreven. Ook graag bekijken of de namen van de stromingen wel goed zijn. Het advies spreekt over de stromingen Oecumenisch-breed, Reformatorisch-confessioneel en Charismatisch. Daarnaast moet worden nagegaan of het beoogde kerkgebouw passend is voor het type liturgie van de gebruikers.
 • Meer uitwerking is nodig voor de bestuurlijke structuur als gewerkt gaat worden met één kerkenraad voor de PgH.
 • Meer duidelijkheid is gewenst over hoe nieuwe initiatieven in en vanuit de PgH kunnen worden gestimuleerd.
 • Het kinder- en jongerenwerk dient eveneens een plaats te krijgen in het advies.
 • Ook samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Hilversum moet in het advies worden meegenomen.
 • De gevolgen voor de personele invulling bij elk van de drie voorstellen moeten duidelijk zijn. Daarbij gaat het om predikanten, kerkelijk werkers, organisten, cantores, kosters en communicatie.
 • Dat geldt ook voor de financiële gevolgen. Per voorstel wil men deze op hoofdlijnen uitgewerkt zien.
 • Vervolgens is er meer informatie nodig over het besluitvormingsproces. Dat betreft zowel de betrokkenheid van de wijkkerkenraden hierbij alsook de wijze waarop de besluiten over het advies door de Algemene kerkenraad worden genomen.
 • Daarnaast is meer uitleg nodig over hoe de besluiten na juni 2023 uitgewerkt gaan worden.

Diependaalse kerk

Bovenstaande punten zijn afkomstig uit de wijkkerkenraden met uitzondering van die van de Diependaalse kerk. Deze wijkgemeente zit in de afronding van een visitatie. De wijkkerkenraad zal in december op het advies reageren.

Zoals gezegd, verschijnt het bijgestelde advies naar verwachting begin januari. In april neemt de Algemene kerkenraad een voorgenomen besluit. Vervolgens zijn er gesprekken met leden die kritisch staan tegenover het besluit. Eind juni neemt de Algemene kerkenraad een definitief besluit over de inrichting van de Protestantse gemeente in de loop van 2024.
Tweede ronde energietoeslag weggeven

De oproep van de diakenen om de energietoeslag te doneren, heeft tot nu toe 3.350 euro opgebracht. Een mooi resultaat. De diaconie van de Protestantse gemeente Gemeente verdeelt de ontvangen giften over de Voedselbank Gooi- en VechtstreekSchuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en het Warme Kamers project van het Leger des Heils.

In december ontvangen huishoudens voor de tweede maal een energietoeslag van 190 euro. Opnieuw vragen diakenen de toeslag te schenken voor de deze doelen. De actie loopt nog tot het eind van deze maand. Kunt u de energietoeslag missen? Doneer dan via het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse gemeente Hilversum: IBAN NL04 RABO 0373 7117 86. Alvast hartelijk dank voor de gift.
Historische leeuw en torenhaan terug in Grote Kerk

Afgelopen zaterdag 3 december was er een bijzondere gebeurtenis in de Grote Kerk. Burgemeester Gerhard van den Top gaf de kerk een aantal historische objecten in permanente bruikleen. Het gaat om een stenen leeuw en een torenhaan. Beide uit de 18de eeuw. Volgens historica Simone Lamain ‘twee getraumatiseerde dieren: de haan overleefde in 1971 een uitslaande brand en een val van grote hoogte. En ook aan de leeuw die in vroeger tijden op een pilaar bij het hek van de kerk stond, is de tijd niet ongezien voorbijgegaan’.

50 jaar na de brand

Van den Top overhandigde symbolisch een door de grote brand van 1971 verbrande wijzer van de torenklok aan Simone Lamain en Richard Hoff. Dat gebeurde in bijzijn van oud-burgemeester Pieter Broertjes, pastoor Jules Dresmé, historicus Pieter Hoogenraad, voorzitter Algemene kerkenraad Jan de Leede en Nora Bosscher. Zij is collectiebeheerder van de gemeente Hilversum. Hoff en Lamain stelden vorig jaar de expositie ’50 jaar na de brand’ in de Grote Kerk samen.

In haar toespraak schetste Lamain hoe de stenen leeuw en de torenhaan verbonden zijn aan de Grote Kerk, de Napoleontische tijd overleefden, verdwenen en uiteindelijk nu weer op hun plek terug zijn. Klik hier voor de toespraak van Lamain. De overhandiging is nog terug te kijken. Klik daarvoor hier.
Zing mee in projectkoor bij samenzangavonden

Samen met het TV-programma ‘Nederland Zingt’ organiseert de Protestantse Kerk in Nederland vijf samenzangconcerten in december. En jij kunt meezingen. Samen met Lucas Kramer en Pearl Jozefzoon wordt een aantal prachtige kerstliederen ingestudeerd. Zing je graag? Meld je dan aan voor het projectkoor.

Samen zingend op weg naar Kerst

Ervaring met koorzang is niet per se nodig, alleen een grote dosis enthousiasme en plezier in zingen. Een moment om te ontmoeten, samen te zingen en elkaar te bemoedigen in het geloof. Een paar uur voor het concert begint studeer je met het koor een paar liederen in. Hiermee ondersteunt het koor de solisten tijdens het concert. Daarnaast wordt een aantal minder bekende kerstliederen ingestudeerd.

Klik voor meer informatie en aanmelding hier.
10 december: Kerstmarkt ‘A Taste of Christmas’

Kom op zaterdag 10 december van 16u00 tot 20u00 uur genieten van de kerstmarkt ‘A Taste of Christmas‘ in de Diependaalse kerk. Iedereen is van harte welkom. Alle activiteiten zijn gratis.

Er is live kerstmuziek in het theater, heerlijk vers gebak met warme dranken, gezelligheid rondom de kerstboom op het indoor marktplein. Ook zijn er diverse leuke workshop-activiteiten aan de kraampjes. En geniet van een lekker broodje (vega)hotdog of een kop stevige (vega)soep.

Kindertheater Onwijz

Speciaal voor kinderen is er een kerstvoorstelling van kindertheater Onwijz. Marcheer mee met een Romeinse soldaat, verbaas je over trucs, lach mee en verwonder je over de Kerstboodschap tijdens deze interactieve voorstelling. De voorstelling wordt twee keer gespeeld: om 16u30 en om 18u30. De zaal is 15 minuten van tevoren open. Voor of na de voorstelling kun je natuurlijk ook nog de kerstmarkt op.

A Taste of Christmas wordt georganiseerd door wijkgemeente Diependaal en Vitamine G, en is financieel mede mogelijk gemaakt door de Protestantse gemeente Hilversum. Diependaalse kerk, Diependaalseweg 138 Hilversum.
Begroting PgH 2023 ziet er niet goed uit

In zijn voorwoord is penningmeester Robert den Toom duidelijk: ‘De begroting 2023 van de Protestantse gemeente Hilversum ziet er niet goed uit.’ Hij schrijft: ‘Het operationele resultaat zal naar verwachting oplopen tot 570.000 euro negatief.’ De Algemene kerkenraad heeft afgelopen maandag de begroting voorlopig vastgesteld. Leden kunnen nog op de begroting reageren tot 10 december aanstaande.

Aflopende contracten energie

Den Toom: ‘De belangrijkste reden voor het oplopende verlies zijn de verviervoudigde tarieven voor energie. In december 2022 lopen de contracten af en het is niet aannemelijk dat de prijzen voor gas en elektra op korte termijn weer op een enigszins acceptabel niveau terecht zullen komen. De wijken zijn inmiddels gevraagd om de thermostaten lager te zetten. Ook moeten wij in verband met de inflatie rekening houden met 5% + 4% loonkostenstijging voor 2022 resp. 2023.’

In de begroting zijn de opbrengsten en de kosten verwerkt van de voormalige Gereformeerde Kerk in Loosdrecht. Deze geloofsgemeenschap is afgelopen najaar deel gaan uitmaken van de PgH en heeft onderdak gevonden in de Bethlehemkerk.

Spoedig herstructureren

De penningmeester schrijft dat ‘afgezien van voorgenomen toekomstige beslissingen over de structuur van de PgH de Algemene Kerkenraad in dit stadium nog niet naar overige besparingsmogelijkheden wenst te kijken. Wel is besloten om toekomstige beslissingen over de structuur versneld in te gaan voeren, al per 2024 in plaats van 2025. Het blijft gezien de grote te verwachten verliezen zaak dat er zo spoedig mogelijk geherstructureerd gaat worden.’

Klik hier voor de volledige begroting. Opmerkingen over de begroting kunnen worden ingediend bij het Kerkelijk bureau via dit emailadres.
Heerlijke oliebollen, appelflappen en -beignets voor Laleaua

Voor het vijfde jaar op rij: de Oliebollenactie voor Stichting Laleaua. Oliebollen, appelflappen en appelbeignets weer gebakken door warme bakker Cor Muhl uit Weesp.

Voor de mensen die dit nog niet weten: Laleaua is een christelijke organisatie die werkt onder Romakinderen in Roemenië. In Tarnaveni werkt Henk Zijl met zijn team om de Romakinderen daar via een onderwijsprogramma te ondersteunen in hun ontwikkeling, zowel op sociaal als educatief gebied. En wat misschien nog wel het belangrijkste is: bij Laleaua krijgen de kinderen liefdevolle aandacht en wordt hen verteld dat óók zíj waardevol zijn.

Bestellen

De opbrengst (na onkosten bakker) gaat geheel naar Laleaua in Roemenië. U kunt uw bestelling plaatsen tot en met 18 december. Bel met Ans en Evert om uw bestelling door te geven: 035 – 621 86 08 of 06 – 400 476 17. Of e-mail uw bestelling naar: ansborgers@hotmail.com. Geef uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal oliebollen/flappen/beignets door. De oliebollen zijn € 1,40 per stuk, de flappen en beignets € 2,30 per stuk. Geef ook aan of u de bestelling komt ophalen of thuisbezorgd wilt krijgen. Ophalen kan op vrijdag 30 december van 11u30 tot 15u00. Voor € 2,50 wordt de bestelling in Hilversum thuisbezorgd.
‘PgH 2025’ wordt ‘PgH 2024’

De plannen om te komen tot een vernieuwde structuur van de Protestantse gemeente Hilversum gaan niet in 2025 in werking maar al een jaar eerder. Dit besloot de Algemene kerkenraad afgelopen maandag 28 november.

Reden van de versnelling is in belangrijke mate het tekort dat de begroting 2023 van de PgH laat zien. De kerkrentmeesters voorzien een tekort van 570.000 euro. Dit kan door het vermogen worden opgevangen. Echter, het tekort is dermate structureel dat het financieel onverantwoord is herstructurering langer uit te stellen.

Perspectief voor de toekomst

Eerder presenteerde de Algemene kerkenraad drie voorstellen van de Beleidsgroep PgH2025 om te komen tot een nieuwe inrichting van de PgH per 2025. Het gaat daarbij om gebouwen, predikantsplaatsen, kerkelijk werkers als ook de bestuurlijke structuur in al dan niet één kerkenraad met deelraden. Het is de bedoeling dat in juni 2023 de Algemene kerkenraad hierover besluiten neemt. Klik hier voor de voorstellen getiteld ‘Perspectief voor de toekomst’.

Structureel tekort

Als gevolg van de stijgende energieprijzen en de inflatie loopt het tekort op de begroting van de PgH fors op. Daarnaast nemen de inkomsten van de PgH als gevolg van dalend ledental af. Ook de beleggingen van de PgH zijn de afgelopen maanden fors in waarde gedaald. In 2021 bedroeg het operationele tekort een kleine 218.000 euro. Naar verwachting is het tekort in 2023 ruim 2,5 keer zo groot. Reden voor de Algemene kerkenraad om al in 2024 structuurwijzigingen door te willen voeren. Dat zal naar verwachting consequenties hebben voor het aantal kerkgebouwen en arbeidsplaatsen.

De begroting voor 2023 wordt binnenkort op de website van de PgH gepubliceerd.
Na mooie start Choral Evensong weer in januari

Gaat het lukken in Hilversum een nieuw kerkelijk initiatief te doen slagen? Het lijkt erop. Op donderdag 24 november namen ongeveer 150 mensen deel aan de eerste choral evensong in de mediastad. De initiatiefnemers waren een beetje overvallen. Zij kwamen 50 programma’s tekort. Mensen deelden de boekjes en, zo bleek uit de reacties na afloop, genoten volop van de Engelse koormuziek in de Vituskerk aan het Melkpad.

Ingepakte orgels

Op 26 januari staat de de volgende choral evensong gepland. Deze maal in de Regenboogkerk in het centrum van Hilversum. De Vitus aan het Melkpad, met een akoestiek die zich prima leent voor de Engelse kathedrale muziek, is vanwege onderhoud de eerste maanden van 2023 niet beschikbaar. De orgels staan ingepakt. Vandaar dat de evensongs tijdelijk uitwijken. De organisatoren verwachten ook in de Regenboogkerk mensen te kunnen verwelkomen zoals afgelopen donderdag afkomstig uit verschillende delen van Hilversum en uit diverse geloofstradities. De verwachting is dat ook expats deze Engels- en Nederlandstalige vieringen weten te vinden.

Marieke Ridder en Willem Nijsse

Op 26 januari gaat Marieke Ridder voor. Zij is pastoor van de oud-katholieke parochie in Hilversum. Wederom verzorgt kamerkoor Akkoord onder leiding van Cees van der Poel de koorzang. Jaap Jan Steensma bespeelt het orgel. Willem Nijsse is voorganger in de evensong van 23 februari. Nijsse is als predikant verbonden aan de Diependaalse kerk in Hilversum. Tot en met 25 mei is er telkens op de vierde donderdag van de maand een choral evensong onder auspiciën van de Hilversumse Raad van kerken. Aanvang 19u30. Toegang vrij, collecte ter bestrijding van de onkosten na afloop.

Ga voor meer informatie en giften naar www.evensonghilversum.nl.
Drie kinder kerstnacht vieringen

Op zaterdagavond 24 december zijn er om 17u00, 18u00 en 19u00 drie identieke kerstnachtvieringen speciaal voor kinderen in de St Vitus aan het Melkpad. Organisatie is in handen van de Oud-katholieke parochie, Bethlehemkerk, Regenboogkerk en De Morgenster.

De kinderen gaan de kerk in met een prachtig kerstverhaal. Inge van Maaren heeft speciaal voor deze kerst een mooi verhaal geschreven met als thema ‘warmte’. De kerk is mooi versierd en op het plein is er als vanouds heel veel te doen. De Beatrixband speelt vanaf half vijf hun mooiste – oude en nieuwe – kerstliederen.

Kersttruien ruilen

De leden van de band zien er in hun mooiste kersttruien extra feestelijk uit. Tegenover de band staat een marktkraam met mooie warme truien. Neem je eigen trui mee die je niet meer draagt, en ruil hem in voor een nieuw tweedehands exemplaar. Voor de kinderen – dat geldt voor iedereen tot een jaar of 80 – staan er engelen versierd met lichtjes en haakjes waar je een hart aan kan hangen. Je kan een naam op je hart schrijven en op die manier iemand dus een warm hart toedragen.

Warmte

Verder is er warme chocolademelk en zijn er gezellige vuurkorven waar je ook nog eens marshmallows boven kunt roosteren. Als klap op de vuurpijl treedt een streetartist op om samen met de kinderen een prachtige muurschildering te maken over het thema warmte. 
Ina Buist nieuwe scriba Algemene kerkenraad

Met ingang van januari is Ina Buist de nieuwe scriba van de Algemene kerkenraad van de PgH. Zij verruilt het scribaat van de kerkrentmeesters (CvK) voor dat van de kerkenraad. Zij volgt daarmee dominee Erik van Halsema op die tijdelijk de vacature voor een secretaris invulde.

Zij zelf zegt daarover: ‘Deze zomer werd mij ter overweging gegeven of ik de functie van scriba van het CvK niet kon inruilen voor die van scriba van de Algemene kerkenraad. Het is immers onwenselijk dat een van de predikanten structureel deze functie vervult.’

Voor vier jaar

Zij vervolgt: ‘Daar heb ik wel enige tijd over moeten nadenken. Mijn taak voor het CvK doe ik met plezier en in een prettig gezelschap. Dat neemt niet weg dat ik toch positief geantwoord heb op de vraag om scriba AK te worden. Vanaf 1 januari 2023 heb ik tijd en ik wil dit voor vier jaar doen.’

Ina Buist is lid van de Regenboogkerk. Zij studeerde Engels aan de VU en werkte vele jaren als managementassistent bij de IKON.

De kerkrentmeesters zijn nu op zoek naar een scriba. Interesse? Stuur een mail naar dit adres.
Expositie groeiende kerststal Adilia Jansma

Vanaf de Advent tot het feest van Drie koningen is de kerststal van keramiste / pottenbakster Adilia Jansma-Hennipman te bewonderen in de Bethlehemkerk. De stal bestaat uit gedraaide elementen van keramiek.

De basis van de kerststal is reeds jaren geleden gelegd. Bezoekers van de Levende Adventskalender hadden eerder al de primeur van een ‘ruwe versie’. In een interview met het Nederlands Dagblad kwam de vraag of ze ook christelijk gerelateerde werkstukken maakt. Uiteraard kwam de kerststal in wording ter sprake en sierde het kribje met de os vervolgens zelfs de voorpagina. De coronatijd bood de tijd om de stal in alle rust verder uit te werken. Het was echter lastig om het ‘grote publiek’ mee te laten genieten. Daarom extra mooi dat de stal dit jaar wel te bewonderen is.

Telkens worden nieuwe schaapjes en engelen ‘geboren’

Tijdens de donkere dagen werkt Adilia weer verder aan de stal. Regelmatig worden er nieuwe schaapjes en andere elementen ‘geboren’… Geïnteresseerden kunnen onderdelen van de stal kopen, mits de basis maar in tact blijft. In overleg is er van alles mogelijk. Zelfs het maken van een eigen stal behoort tot de mogelijkheden.

Wil je Adilia volgen? Dit kan op Facebook en Instagram op Atelier Achterom. Of door te kijken op haar website www.atelierachterom.jouwweb.nl. Een bezoek aan haar atelier kan op afspraak door te bellen naar 06-22316596.

Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263 Hilversum
Adventsvespers met onverwachte verhalen

Vanaf woensdag 30 november zijn er vier adventsvespervieringen in de Dagkapel van de Heilig Hartkerk in Hilversum-Noord. De vespers zijn een samenwerking van de rooms-katholieke H.Hart-H.Joseph-parochie en de protestantse wijkgemeente De Morgenster.

Tegendraadse keuzes

Het thema van de vespers is Onverwachte verhalen. In de Bijbelverhalen rond Kerst komen we mensen tegen die onverwachte, tegendraadse keuzes maken. Zo blijft Jozef bij Maria, als zij zwanger is van de Heilige Geest; zingt Maria een uitdagende protestsong; gaan de wijzen uit het oosten na hun bezoek aan Jezus niet naar koning Herodes en nemen een ander weg terug. Hoe kunnen deze verhalen ons helpen om keuzes te maken in ons bestaan?

De vespervieringen worden muzikaal omlijst door orgel, blokfluit en harp.

Data: woensdag 30 november, 7, 14 en 21 december
Tijd: 19u30-20u00
Plaats: Dagkapel Heilig Hartkerk, Dr. P.J.H. Cuypersplein 5a
Vrijwilligers gezocht voor uniek project 80-plussers

Voor het project ‘Verbinding in de eigen wijk’ zijn Stichting Present Hilversum en Versa Welzijn in samenwerking met de Protestantse gemeente Hilversum op zoek naar vrijwilligers.

Waar loop je warm voor?

Vrijwilligers wordt gevraagd tussen half januari en half februari een aantal huisbezoeken af te leggen aan mensen van 80 jaar en ouder in de wijk Kerkenlanden. Op die manier brengen de welzijnorganisaties door middel van een vragenlijst wensen en behoeften van de ouderen in kaart. Waar lopen zij echt warm voor? Dit alles om vervolgens voor deze groep een aantal gerichte activiteiten op te kunnen zetten.

Voorafgaand aan het huisbezoek ontvangen de betrokken bewoners een brief waarin het bezoek wordt aangekondigd en de bedoeling wordt uitgelegd. Het is vervolgens aan de bewoners zelf om te bepalen of zij mee willen werken aan het onderzoek.

Aanmelden

Ga voor meer informatie en aanmelding hier naar de website van Present Hilversum of neem contact op met Dieuwertje Zantingh, diaconaal werker van de PgH via dit mailadres.
Levende Adventskalender biedt warme huiskamers

De Levende Adventskalender trekt voor de vierde keer door Hilversum. Op 28 november begint de reis in wijkcentrum St. Joseph om vervolgens via verschillende kerken, buurthuizen en wijkcentra, huiskamers en het Raadhuis heel Hilversum en Nieuw Loosdrecht te doorkruisen.

Ontmoetingen

Op elk van deze plekken zijn mensen van harte welkom voor een kopje koffie of thee en inspirerende ontmoetingen met buurtgenoten. Iedereen kan zonder aanmelding langskomen tussen 28 november en Kerstavond op maar liefst 38 locaties. Klik hier voor het overzicht. Toegang is telkens gratis.

Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden en iedereen mag zo vaak meedoen als gewenst. De website van de Levende Adventskalender biedt nadere informatie. De Levende Adventskalender is een initiatief van de Bethlehemkerk. Tal van gemeenteleden stellen hun warme huiskamers open. Ook andere PgH-gemeenten nemen deel.