1

Versoepelingen coronamaatregelen in PgH-gemeenten

Een viertal PgH-kerken voert aanstaande zondag versoepeling door van de coronamaatregelen. Te weten: de Grote Kerk, De Morgenster, Vitamine G en de Regenboogkerk. De Bethlehemkerk versoepelt na aanstaande zondag. De Diependaalse Kerk bekijkt komende week welke versoepelingen mogelijk zijn.

Geen coronapas

Geen van de PgH-gemeenten vraagt voor de kerkdienst de coronapas te overleggen. Wel wordt kerkgangers gevraagd gepaste afstand te houden. Dit conform het advies dat de Protestantse Kerk Nederland deze week uitbracht.
De Grote Kerk blijft voorlopig de 1,5 meterregel hanteren. De Morgenster verzoekt de kerkgangers om twee stoelen ruimte te houden en bij coronagerelateerde klachten de viering via kerk-tv mee te maken. In de Regenboogkerk is er een apart gedeelte in de kerkzaal voor mensen die 1,5 meter afstand willen houden òf niet volledig gevaccineerd zijn, niet hersteld zijn van corona en niet binnen de afgelopen 24 uur negatief zijn getest. Buiten dit gedeelte is 1,5 meter afstand tussen elkaar niet meer nodig. Vitamine G vraagt een ieder om verantwoordelijk te handelen. Er is een speciale plek in de kerk voor mensen die op 1,5 meter afstand van elkaar willen blijven. Op 3 oktober vraagt de Bethlehemkerk bij klachten uiteraard thuis te blijven en in de kerkzaal minimaal één stoel vrij te houden tussen de kerkgangers.

Wel of niet reserveren

Voor De Morgenster, Vitamine G en de Regenboogkerk is het niet langer nodig te reserveren voor de kerkdienst. Het aanmeldingssysteem blijft voorlopig nog wel gelden in de Grote Kerk en de Bethlehemkerk.

Zingen en koffie drinken

De gemeentezang komt weer terug. Niet langer wordt met voorzangers gewerkt in de Regenboogkerk, Vitamine G, De Morgenster, de Grote Kerk en vanaf 3 oktober in de Bethlehemkerk. De liederen kunnen weer door iedereen worden meegezongen. Ook het koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. Een aantal gemeenten gaf al eerder ruimte om elkaar na de kerkdienst te ontmoeten. Voor de huiskringen van Vitamine G gelden de gebruikelijke richtlijnen van de rijksoverheid. Dat geldt over het algemeen ook voor bijeenkomsten van huurders van de kerkruimten.
‘Wandelen met…’ langs vijvers van Hilverbeek

De Regenboogkerk kent de traditie van ‘Wandelen met…’. Samen met elkaar wandelen en elkaar spreken op mooie plekken in Hilversum en omgeving. Op 25 september zijn de vijvers van het landgoed Hilverbeek aan de beurt. Het wordt een wandeling van ongeveer twee uur plus koffie. Ook wandelaars van buiten de Regenboogkerk zijn van harte welkom.

Zaterdag 25 september

Kom op zaterdag 25 september om 10u00 naar de ingang van het landgoed aan de Oude Meentweg. De wandeling is van 10u00 tot 12u30 uur met onderweg ergens koffie in de frisse lucht. Neem drie euro mee voor de koffie. Geef je op bij Conny of bij Flora. Klik op de namen voor de mailadressen.
Regenboogkerk start weer met Open kerk

Met ingang van zaterdag 2 oktober staat de kerkdeur van de Regenboogkerk tussen 10.30 en 12.00 uur open. Speciaal voor een moment van rust en bezinning of om stil te genieten van de mooie lichte sfeer van de kerkzaal.

Wie wil kan een kaarsje branden of een gebedsintentie schrijven die de volgende dag zal worden meegenomen in de voorbeden tijdens de eredienst. Daarnaast is er in de Witte Kamer ruimte voor ontmoeting met koffie of thee. Iedereen is welkom. Reserveren is niet nodig.

Open Kerk in Hilversum

De Morgenster, de Grote Kerk en de Bethlehemkerk houden al enige tijd Open kerk. De Morgenster eveneens iedere zaterdagmorgen van 10u30 tot 12u00. De Grote Kerk opent iedere derde donderdagavond in de maand de deuren met Lighten the Night. De Bethlehemkerk is open op iedere donderdag van 10u00 tot 12u00.
Avond met Herman Wijffels gemist?

Alle beschikbare plaatsen waren afgelopen woensdagavond gereserveerd. Het kan dus zijn dat je de avond met Herman Wijffels hebt gemist. Terugkijken is nog mogelijk. Klik hier voor de link.

In een vlammend betoog bepleitte Wijffels een omslag in denken en doen voor het behoud van de aarde en verbetering van sociale verhoudingen. Hij schetste daarbij het belang van spiritualiteit als mededrager van de noodzakelijke omslag. In het gesprek na de pauze ging hij in op de politieke en culturele actualiteit. Hij vermeed ferme uitspraken bepaald niet.

Klik hier voor het vraaggesprek met Wijffels in Kerkbrink.
Ontmoetingsdag: Waar is God in de crisis?

We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal wel goed? Waarom overkomt mij of anderen dit? Waar is God?

Openstaan voor God als persoon of voor het goddelijke

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 29 oktober 2021 een oecumenische ontmoetingsdag van 11u00 tot 15u00 uur in Heiloo. Aanleiding is het proefschrift van dominee. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp. Hij is op zoek gegaan naar ‘de ware aard van de mens en heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen niet meer geloven in ‘God als persoon’, maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’’.

Klik hier voor het programma van de oecumenische ontmoetingsdag en aanmelding.
Podcast: De kansen voor de kerk

In een serie podcasts gaat Arnoud Drop van Alpha Nederland op zoek gaat naar de kansen voor de kerk in deze tijd. In elk van de vijf afleveringen gaat Drop in gesprek met inspirerende kerkleiders en experts. Hoe kan de kerk op een relevante manier haar missie vorm geven? Klik hier voor de podcast ‘De kansen voor de kerk’.

Alpha Nederland is een groeiende organisatie die zich inzet voor ‘de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving’. De beweging is onder meer bekend van de zogenoemde Alpha-cursussen.
Advies PKN: houd gepast afstand

Blijf elkaar de ruimte geven, ook als de 1,5 meterregel na 24 september niet meer geldt. Dat is het belangrijkste advies van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aan de plaatselijke gemeenten.

Op de website van de PKN zegt scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

Kerkdiensten

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor de PKN is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.” De PKN adviseert plaatselijke gemeenten dringend om speciale aandacht te besteden aan ventilatie.

Evenementen

Als er een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement en waar veel mensen door elkaar heenlopen, is het werken met een coronatoegangsbewijs wel verplicht. Wanneer ruimten aan derden worden verhuurd zijn de algemeen geldende coronaregels van toepassing. Met name als hierbij ook horecafaciliteiten van toepassing zijn. 

Hilversum

Momenteel beraden de PgH-gemeenten zich hoe uitvoering te geven aan het advies van de PKN.

Klik hier voor de samenvatting coronamaatregelen vanaf 25 september 2021.
Klik hier voor het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.
Wat kunnen kerken doen om Afghanen te helpen?

Nu er groepen Afghaanse vluchtelingen en evacués naar Nederland zijn gekomen en komen, kunnen kerken ook helpen mensen op te vangen. Kerk in Actie heeft, in contact met COA en Takecarebnb, tips om in actie te komen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht een tekort aan opvangplekken.

Kerk in Actie geeft, na contact met COA en Takecarebnb, de volgende tips.

1. Bied Afghaanse vluchtelingen logeerplekken aan 

Via takecarebnb kun je nu ook Afghaanse vluchtelingen die al door de procedure zijn, een logeerplek aanbieden voor drie maanden. Takecarebnb maakt gebruik van de logeerregeling van COA. Maar je kunt ook andere asielzoekers opnemen die al door de procedure zijn, om de AZC’s te ontlasten.

2. Help bij noodopvanglocaties – geef een warm welkom

Op de noodopvanglocaties in Zoutkamp, Heumensoord en Zeist kunnen kerken hun activiteiten bekend maken. Dit geldt ook voor de overige AZC’s met noodopvang die nog zullen komen. Wacht even tot de eerste levensbehoeften (eten, onderdak) door COA zijn geregeld, en de quarantaineperiode is afgelopen. Overleg daarna met de locatiemanager over het geven van een ‘warm welkom’: taallessen, fietslessen, welkomstmaaltijden, culturele bijeenkomsten.

3. Stel gebouwen beschikbaar voor tijdelijke opvang

Zijn er kerken of andere gebouwen die leegstaan of nauwelijks worden gebruikt, (bv. door covid-19) en geschikt kunnen worden gemaakt voor grootschalige opvang of kleinschalige opvang van minderjarige jongeren? Bespreek dan met het College van Burgemeester en Wethouders en/of met het COA of hier vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. 

4. Bidden voor Afghanistan

Kerk in Actie plaatste een gebed van Dick Kleinhesselink op haar website. Klik hier voor het gebed.