Hoge opkomst vaccineren in de Bethlehemkerk

‘De prikbereidheid is gelukkig hoog’ zeggen de huisartsen die tot en met 23 april vaccineren in de Bethlehemkerk. Mensen tussen 60 en 65 jaar die patiënt zijn bij de huisartsenpraktijken in gezondheidscentrum Casa Cura, kunnen zich er laten vaccineren. Met AstraZeneca.

Opgewekt naar huis gaan

De Gooi- en Eemlander berichtte uitgebreid over de ‘priklocatie’ deze week. De krant interviewde in de kerk artsen, mensen die zich laten vaccineren en de jonge pianist Philip Karmanov. Hij speelt speciaal voor alle mensen die naar de kerk zijn gekomen. De jeugdige pianist vindt het een hele eer om in de kerk te spelen. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij drie stukken uitgekozen. ‘Een elegie van Rachmaninov, een nocturne en ’L’isle Joyeuse’ van Claude Debussy, dat is een wat vrolijker stuk. Ik wilde eerst een ballade van Chopin spelen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan, dat is te zwaar. Mensen moeten wel opgewekt naar huis gaan.’

Klik hier of hier voor het bericht in de Gooi- en Eemlander




Nieuw bijbelleesplan bij ‘Het goede leven’

De Protestantse Kerk Nederland heeft ‘Het goede leven’ als jaarthema. Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Juist in een tijd van beperkingen worden we geconfronteerd met deze vraag. 

Samen met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap maakte de PKN een bijbelleesplan bij het jaarthema met bijdragen van verschillende theologen. Het leesplan beslaat twaalf weken. Klik hier voor het plan en/of voor de app.




Ook fieldlabs voor kerken?

Op allerlei plekken in ons land worden praktijkproeven gehouden met grotere groepen mensen in een coronavrije omgeving. De zogenoemde fieldlabs. Komen er ook van dit soort proeven voor kerken?

Het CIO, het samenwerkingsverband van de kerken in contacten met de overheid, werkt aan een serie praktijkproeven met kerkdiensten in kerkgebouwen. Hierover is overleg met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verschillende typen kerken

Om zinvolle resultaten uit deze praktijkproeven te halen, is het nodig dat de proeven in verschillende typen kerkgebouwen (groot, klein, monumentaal) te houden. Ook wordt er gekeken naar verschillende type vieringen (evangelisch, protestants, rooms-katholiek etc.) Om die reden maakt het CIO een representatieve selectie en benadert daarvoor de betreffende kerkbesturen.




Jongerenviering ‘Schep je mee?’ met band Bread&Fish

Op zondag 18 april om 16u30 zendt De Morgenster live een interactieve jongerenviering uit. Jongeren tot 18 jaar kunnen de viering in de kerk mee beleven. De viering staat in het teken van de Schepping. De Hilversumse band Bread&Fish verzorgt de muziek.

Onder meer klinken liederen van Sela, Oden van Salomo, Psalm Project en Psalmen voor Nu. In de band spelen Dianne Heijstee (fluit en zang), David Niemeijer (gitaar en zang), Sanne Oosterhagen (zang), Gerco Volkerink (basgitaar), Josua Schol (drums) en Albert-Jan Schol (piano). De muzikanten zijn afkomstig uit verschillende kerken in Hilversum: Bethlehemkerk, Mystery Church, Vrije Evangelische Gemeente en De Morgenster.

De viering staat onder leiding van Katinka van Buuren en Anne-Mareike Schol.

Klik hier voor de livestream.
Klik hier voor meer informatie




Opnieuw met elkaar lezen over Gods scheppingswerk

Op de eerste zondag na Pasen, 11 april, start het tweede bovenwijkse leesrooster bij het jaarthema ‘Schepping’. In gemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum is er de komende tijd volop aandacht voor Gods scheppingswerk.

In het eerste leesrooster stonden de de zeven scheppingsdagen centraal, zoals deze voorkomen in het Bijbelboek Genesis. Het motief van de schepping komt op meer plekken en manieren in de Bijbel voor. De komende zondagen worden dan ook een ware ontdekkingstocht.

Predikanten wisselen

Net als bij het eerste leesrooster verschilt de volgorde waarin de verschillende teksten aan de orde komen per kerk. Dat geeft voorgangers weer de gelegenheid met elkaar te ruilen en zo een preek meer te gebruiken. Twee Bijbelteksten vormen hierop een uitzondering. Op de eerste zondag na Pasen staat in de PgH-gemeenten Kolossenzen 1,15-20 centraal. Met Pinksteren is dat de tekst van Romeinen 8,18-25.

Zie voor meer informatie over de scheppingsmotieven het artikel van dominee Heleen Weimar in de jongste aflevering van Kerkbrink. Klik hiervoor hier.




Nieuwe voorgangers in Kerkbrink

Drie nieuwe voorgangers komen aan het woord in het jongste nummer van Kerkbrink, het blad van de Protestantse gemeente Hilversum. Twee voorgangers van de vrijzinnige geloofsgemeenschap De Kapel: Elly van Kuijk-Spaans en Akke-Clara Thimm-Stelwagen. En Hanneke Keur. Zij is sinds enige tijd geestelijk verzorger voor zorginstelling Zuiderheide.

Hanneke vertelt hoe waardevol het is dat geestelijk verzorgers hun ervaringen delen in het grotere kerkverband. Zij ziet zichtzelf als ‘een soort vooruitgeschoven post van de Protestantse Kerk’. Elly en Akke-Clara zeggen in een interview met Annechien Cevaal, ondanks corona, het van groot belang te vinden als geloofsgemeenschap naar buiten te treden. Beiden zien daarbij een belangrijke rol weggelegd voor muziek, literatuur, poëzie en andere vormen van kunst.

Schepping

Ook in deze editie een toelichting op het tweede leesrooster bij het jaarthema ‘Schepping’. Een rooster dat in de PgH-kerken tot en met Pinksteren wordt gevolgd en waarbij predikanten in de verschillende kerken voorgaan.

Klik hier voor de digitale versie van Kerkbrink april 2021.




‘Hilversum 75 jaar bevrijding herdacht’ in Regenboogkerk

In mei 1946 was er de eerste herdenking van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. In Hilversum werden vele herdenkingsactiviteiten georganiseerd, waaronder een grote straatoptocht. Deze herdenking staat centraal in een expositie in de Regenboogkerk van 11 april tot en met 25 juni. Online te zien en op afspraak in de kerk.

Vooraan in de stoet. liepen de kinderen. Pieter de Jager, lid van de Regenboogkerk, heeft  er een goede herinnering aan. Hij heeft toen als kleine jongen, zittend op een karretje, de route afgelegd. Het karretje waarop hij zat werd getrokken door twee buurmeisjes en was voorzien van een affiche, gemaakt door zijn vader. Op een van de foto’s van deze expositie is hij te zien zittend op zijn karretje.

Interviews

Voor deze expositie is een aantal gemeenteleden geïnterviewd die de bevrijding  van Hilversum als kind hebben meegemaakt. Zij geven hun commentaar bij enkele foto’s. De foto’s van deze expositie zijn na de opening van de expositie ook te zien op de website van de Regenboogkerk https://regenboogkerkhilversum.nl/exposities/. Ook is er een beschrijving van de foto’s in een document te lezen en te downloaden van de website.

Curiosa

In de vitrine zijn curiosa en documenten tentoongesteld voornamelijk uit de collectie van Robin Gouwswaard uit Loosdrecht. Hij laat zaken uit de Tweede Wereldoorlog zien naast herinneringen aan de bevrijding.
Door de coronamaatregelen is de expositie alleen op afspraak te zien op de eerste en derde dinsdagmorgen van de maand. Klik hier voor aanmelding.




Bethlehemkerk in gebruik voor vaccinatie

Vanaf 13 april wordt de Bethlehemkerk in Hilversum-Zuid gebruikt als vaccinatiepunt voor Covid-19. Tot en met 23 april. Vier huisartsenpraktijken vaccineren in de kerk mensen in de leeftijd van 60 tot en met 65 jaar.

Voor de doelgroep van 60 – 65 jaar staat een 2e vaccinatie gepland voor de eerste twee weken van juli 2021. Het is mogelijk dat na deze periode van twee weken later wederom een beroep wordt gedaan op de Bethlehemkerk voor overige leeftijdscategorieën.




Jeugdjournaal bezoekt Hilversumse PaasChallenge

Het Jeugdjournaal volgt vandaag, Eerste Paasdag, kinderen bij hun PaasChallenge in Hilversum. Het zijn Nora, Bram, Tamar en Siebren. Zij doen de QR-speurtocht die is uitgezet door Vitamine G, één van de vijf routes in Hilversum. De speurtocht gaat over het Paasverhaal.

Nora zegt in de reportage dat paaseieren zoeken leuk is maar het ook belangrijk te vinden te weten wat Pasen betekent. De redactie deed onderzoek onder de kijkers van het Jeugdjournaal. 80% blijkt het met Tamar eens te zijn.

Klik hier voor de Hilversumse PaasChallenge in het Jeugdjournaal.




In ‘t Gooi houden de kerkelijke gemeenten zich aan de coronarichtlijnen

Volgens classispredikant Peter Verhoeff is er in ‘t Gooi geen enkele kerkelijke gemeente die zich niet aan de coronarichtlijnen houdt. Hij zegt dit vandaag in de Gooi- en Eemlander. Vanuit de classis Noord-Holland is Verhoeff de schakel tussen de landelijke Protestantse kerk en de kerkelijke gemeenten in de provincie.

De krant citeert Verhoeff: ‘Alle gemeenten in de regio ontvangen niet meer dan dertig personen tijdens een dienst. Zo’n zeventig procent werkt alleen online. Dat doen ze aan de ene kant uit zorg voor kerkgangers zelf. Maar ook uit solidariteit naar andere Nederlanders. Als de schouwburg, musea en horeca niet open mogen, waarom zouden wij dit dan wel doen?’

Geschokt

Peter Verhoeff zegt dat veel gemeenten in zijn regio geschokt reageerden op wat er in Krimpen aan den IJssel en Urk gebeurde. ‘Het is onbegrijpelijk dat daar vijfhonderd mensen in de kerk bij elkaar komen, gewoon samen zingen en geen mondkapjes dragen. Je moet goed begrijpen dat die kerken die dit doen, niet behoren tot de Protestantse Kerk Nederland. Het gaat om orthodox gereformeerde kerken.’

Klik hier voor het artikel in de Gooi- en Eemlander, waarin ook dominee Piet van ‘t Hof uit Huizen en dominee Jan Janssen uit Bunschoten commentaar geven op de gebeurtenissen rond kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel. De krant verwijst naar de Routekaart pandemie voor kerken van het CIO, het samenwerkingsverband van 31 christelijke en joodse kerkgenootschappen.