Vrijzinnige geloofsgemeenschap

zondag, 26 april 2020 – 10:30
ds. J van der ValkVrijzinnige geloofsgemeenschap De Kapel
’s Gravelandseweg 144,
1217 GA Hilversum,
www.dekapel.nu
info@dekapel.nu

In
de VGH vinden vrijzinnig denkende en gelovende mensen een
ontmoetingsplek. In verbondenheid geven zij elkaar de ruimte om op eigen
wijze te zoeken naar een vrijzinnig-christelijke dan wel een meer
algemeen religieuze beleving, spirituele bewustwording en
maatschappelijke betrokkenheid.

De VGH biedt vrije, niet-dogmatische vieringen op de zondagmorgen en
wil naast mensen staan tijdens belangrijke levensmomenten. Het is een
samenwerkingsverband van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, NPB,
Remonstrantse Gemeente Hilversum en Doopsgezinde Gemeente
Huizen-Hilversum en daarmee verbonden aan drie landelijke organisaties
van vrijzinnig-christelijke signatuur.

Inspiratie

De geloofsgemeenschap weet zich
geïnspireerd door de bronnen van het christendom, maar staat open voor
andere wereldgodsdiensten en bronnen. Er is grote affiniteit met
wetenschap en kunst en maatschappij. Vanuit een betrokkenheid bij de
wereld om ons heen wordt er getracht een bijdrage te leveren aan een
humane en rechtvaardige samenleving.

Samen actief

Op elke zondag is er een voor
iedereen toegankelijke kerkdienst in De Kapel. De inspiratie wordt
gedeeld in artikelen die worden gepubliceerd in het maandblad Akkolade.
Op de website staat voor degenen die het gesprokene willen lezen een
prekenarchief. Het toont de vele bronnen van waaruit we het geloof in
gemeenschap willen vormgeven. In de week zijn er activiteiten, soms ook
op zondagmiddag: geloof, maatschappij en cultuur krijgen vorm in
lezingen en cursussen maar ook in gezamenlijk museumbezoek en in
kringen en contactmiddagen. Aan de VGH zijn drie predikanten verbonden.
Zij staan de geloofsgemeenschap bij in het zoeken naar antwoorden op
geloofs- en levensvragen. De voorgangers zijn: ds. P.J.C. (Peter)
Korver, ds. A.A. (Tom) Rijken en mevrouw Monica Rietveld, pastoraal
werker.

NB: De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) kent een goede
samenwerking met de VGH. De VGH maakt echter geen onderdeel uit van de
PgH.
Evangelisch-Lutherse gemeente Het GooiMecklenburglaan 50-52
1404 BJ Bussum
http://www.elghetgooi.nl/
secretariaat@elghetgooi.nl

Sinds 1 januari 2016 vormen de Evangelisch-Lutherse gemeenten Naarden-Bussum en Hilversum samen een gemeente met als standplaats Bussum. Het hart van de activiteiten wordt ervaren in de vieringen op zondag, aanvang 10.30 uur. Daarin komen verkondiging en ontmoeting als centrale pijlers samen. Belangrijk is voor ons dat de gestalte die de verkondigende viering op zondag krijgt, staat in de Lutherse traditie, zoals deze in Nederland telkens haar weg heeft gevonden met en tot de mensen.

Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi is een zelfstandige gemeente van lutherse signatuur binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente onderhoudt contacten met haar buurkerken in Naarden, Bussum en Hilversum.
De WaaierRK kerkcentrum De Waaier (Emmaus-parochie)
Kerkelandenlaan 5,
1216 RN Hilversum
www.emmaus-hilversum.nl
emmausparochie@emmaus-hilversum.nl
Christelijk Spiritueel Centrum

Christelijk Spiritueel Centrum
Havenstraat 119
1211 KK Hilversum
www.christelijkspiritueelcentrum.nl
info@christelijkspiritueelcentrum.nl

In een wereld vol prikkels, keuzes, verplichtingen en verwachtingen is het Christelijk Spiritueel Centrum een oase van rust, ontspanning en bezinning. Een veilige plek waar Tjitske Volkerink als pionier stilte en spiritualiteit aanbiedt met gebed, meditatie, stiltewandelingen, workshops essentiële olie, ontspanningsmassages en workshops & cursussen.

Heelheid
De missie is ‘Mensen helpen te groeien in heelheid’. Leven in verbinding met jezelf en met God geeft geluk, vrede en rust ondanks de omstandigheden. Het is onze overtuiging dat, als je vanuit deze verbondenheid leeft, je ook in staat bent om op een gezonde manier in relatie met andere mensen te leven.

Voor rust en ontspanning
Het centrum is een veilig plek voor mensen om te komen en te ontwikkelen. Op deze plek kun je thuiskomen bij jezelf en bij de Bron. Het centrum voelt zich thuis in de neo-monastieke beweging. Spiritualiteit gaat hand in hand met sociale gerechtigheid, stilte en ruimte voor het ontdekken en ervaren. Kom tot rust kom tot jezelf vanuit de verbinding met God.

Welkom bij het christelijk spiritueel wellnesscentrum voor lichaam, ziel en geest.

Sinds januari 2017 is het Christelijk Spiritueel Centrum onderdeel van het netwerk van pioniersplekken in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zo verbonden aan de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH).
Heilig Hart – Heilige JosephR.K. parochie Heilig Hart – Heilige Joseph,
Dr. P.J.H. Cuypersplein 5a,
1222 NC Hilversum,
http://www.hhartjoseph.nl/
secretariaat@hhartjoseph.nl
CasellaReligieuze leefgemeenschap Casella
Soestdijkerstraatweg 145,
1213 VZ Hilversum,
website: http://www.casella.nl/
email: info@casella.nl

Casella is een religieuze leefgemeenschap in Hilversum waar mensen samenleven volgens de regel van Sint Augustinus, uit liefde tot God. Samen bieden zij een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting.