1

Hilversumbrede Bijbel gesprekskring ‘Geïnspireerd leven’

Maar liefst veertien bijeenkomsten telt de Hilversumbrede Bijbel gesprekskring ‘Geïnspireerd leven’. Niet toevallig. In de gesprekskring staan de veertien vruchten van de Geest centraal die onderdeel vormen van het jaarthema Geïnspireerd leven. Hilversumse predikanten leiden de kringen, telkens in een van de kerken van de Protestantse gemeente Hilversum.

De kringen vinden plaats van 20u00 tot 22u00. Aanmelden voor de gehele serie graag bij dominee Jurjen Zeilstra of per avond bij de inleider van de avond. Het programma is als volgt.

Datum Vrucht van de Geest Predikant Locatie
7 september 2021 Goedheid Willem Nijsse Diependaalse kerk
21 september Hoop Heleen Weimar Regenboogkerk
5 oktober Liefde Erik van Halsema De Morgenster
19 oktober Geduld Jetty Scheurwater Bethlehemkerk
2 november Geloof Christiaan Boers Regenboogkerk
16 november Vriendelijkheid Erik van Halsema Regenboogkerk
30 november Vreugde Wim Moehn Grote Kerk
11 januari 2022 Zachtmoedigheid Willem Nijsse Diependaalse kerk
25 januari Zelfbeheersing Erik van Halsema De Morgenster
8 februari Gastvrijheid Wim Moehn Grote Kerk
22 februari Gerechtigheid Jurjen Zeilstra Regenboogkerk
8 maart Vrede Aster Abrahamsen Bethlehemkerk
22 maart Oprechtheid Heleen Weimar Regenboogkerk
5 april Ontferming Hillegonda Ploeger Bethlehemkerk
De wereld als Gods schepping

In het seizoen 2020 – 2021 werkte de Protestante gemeente Hilversum met het jaarthema ‘De wereld als Gods schepping’ . De coronamaatregelen leidden ertoe dat menige bijeenkomst rond het thema geen doorgang kon vinden. Wel waren on-line bijeenkomsten van onder meer het Bijbelcafé en werd het thema uitgediept in verschillende online kerkdiensten. Hieronder staat een impressie van hoe met het jaarthema gewerkt is. Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde:

  • Wat betekent het voor onze consumptiepatroon en ons energieverbruik als we de wereld zien als schepping van God? 
  • Wat is de betekenis van het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2?
  • Hoe verhoudt het geloof in God als schepper zich tot wetenschappelijke theorieën over de oerknal, het ontstaan van het universum en evolutie?
  • Hoe kijken we naar onszelf als schepselen van God en wat is de invloed van het kwaad op de schepping?
  • Wat betekent het voor de toekomst van de wereld, dat God haar Schepper is?Jongerenviering ‘Schep je mee?’ met band Bread&Fish

Op zondag 18 april om 16u30 zendt De Morgenster live een interactieve jongerenviering uit. Jongeren tot 18 jaar kunnen de viering in de kerk mee beleven. De viering staat in het teken van de Schepping. De Hilversumse band Bread&Fish verzorgt de muziek.

Onder meer klinken liederen van Sela, Oden van Salomo, Psalm Project en Psalmen voor Nu. In de band spelen Dianne Heijstee (fluit en zang), David Niemeijer (gitaar en zang), Sanne Oosterhagen (zang), Gerco Volkerink (basgitaar), Josua Schol (drums) en Albert-Jan Schol (piano). De muzikanten zijn afkomstig uit verschillende kerken in Hilversum: Bethlehemkerk, Mystery Church, Vrije Evangelische Gemeente en De Morgenster.

De viering staat onder leiding van Katinka van Buuren en Anne-Mareike Schol.

Klik hier voor de livestream.
Klik hier voor meer informatie
Stream: Eén God, één Schepper, legio godsdiensten?

Legio levensbeschouwingen en godsdiensten onder één hemelkoepel. Kunnen we dan wel spreken van één God, van één Schepper? En hoe kunnen we elkaar vinden in de samenleving? In de stream van het Bijbelcafé van 17 februari 2021 neemt
Rianne ten Voorde de kijkers mee in de wereld van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. Klik hier voor de stream.
Stream: Waar is God gebleven?

In de christelijke traditie en geloofsbelijdenis staat het geloof in God als schepper van deze wereld voorop. De mens is echter steeds meer zelf schepper geworden. In welk perspectief plaatst dit God als schepper? In zijn bijdrage aan het Bijbelcafé van 3 februari 2021 kijkt Kaj ten Voorde staat de vraag naar de verhouding en het spanningsveld tussen de scheppende God en de scheppende mens. Klik hier voor de opname.
Eén God, één Schepper en toch legio godsdiensten?

Er zijn legio levensbeschouwingen en godsdiensten onder onze hemelkoepel. Hoe kunnen we dan spreken van één God en van één Schepper? En hoe kunnen we, ondanks al die levensbeschouwingen en godsdiensten elkaar vinden in de samenleving? Dit zijn vragen die Rianne ten Voorde in het komend Bijbelcafé aan de orde stelt. Zij neemt ons mee in de wereld van interreligieuze dialoog. Klik hier voor de livestream op woensdag 17 februari om 20u00.

Rianne ten Voorde is als voorganger-pionier verbonden aan de Hilversumse geloofsgemeenschap Vitamine G. Zij begon haar werkzame bestaan als (eind)redacteur van achtereenvolgens kinderboeken, televisieprogramma’s, websites en tijdschriften. Toen ze 30 was, ging ze theologie studeren, een bachelor aan de Christelijke Hogeschool Ede en een master aan de Vrije Universiteit.

Leergemeenschap Pionieren

Naast haar werk voor Vitamine G is ze betrokken bij onderzoeksprojecten aan de VU en de Theologische Universiteit Kampen. Deze projecten hebben vrijwel allemaal een link met praktische theologie, missiologie, religiewetenschappen en interreligieuze/-levensbeschouwelijke dialoog. Rianne draagt ook bij aan de landelijke Leergemeenschap Pionieren van de PKN, waar ze verantwoordelijk is voor het kernthema ‘kerk-zijn ontdekken’.
Bijbelcafé pakt de draad weer op

Ondanks de coronabeperkingen staat er weer een aflevering gepland van het Bijbelcafé. Niet in de Hilversumse bibliotheek maar via de livestream en via zoom. Op woensdag 3 februari vraagt Kaj ten Voorde zich af waar God gebleven is. Ten Voorde: ‘In de christelijke traditie en geloofsbelijdenis staat het geloof in God als schepper van deze wereld voorop. De mens is echter steeds meer zelf schepper geworden. In welk perspectief plaatst dit Gód als schepper?’ Aanvang 20u00.

Kaj ten Voorde

Kaj ten Voorde (1981) is theoloog en voorganger in geloofsgemeenschap Vitamine G, LEGO SERIOUS PLAY-facilitator en daarnaast werkzaam als ZZP’er in de informatietechnologie. Informatica was zijn eerste studie. Zijn eindeloze interesse gaat uit naar de persoon van Jezus, naar de Bijbel en de wisselwerking tussen christelijk geloof en hedendaagse cultuur en denkwereld.

Klik voor de livestream op 3 februari hier. Hier vind je ook de link voor het interactieve deel via zoom.

De volgende sessies zijn op

  • 17 februari: Rianne ten Voorde: Eén God, één Schepper, legio godsdiensten? Een actuele visie op interreligieuze dialoog
  • 3 maart: Erik van Halsema: God schenkt ons de tijd
  • 17 maart: Wim Moehn: Zondeval als harde pitStream: de schepping in klassieke muziek

Hoe klinkt de Schepping in klassieke muziek? Deze vraag beantwoordt Heleen Weimar in het Bijbelcafé van 4 november jl. Heleen, predikant van de Regenboogkerk, licht diverse muziekfragmenten toe waarin het ‘het scheppen door God’ wordt verklankt. Ook wordt er live gemusiceerd. Klik hier voor de livestream.