Breder verbonden en betrokken

Het nieuwe beleidsplan van de diakenen is ambitieus. Het is volgens de diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum ook nodig want, zo schrijven zij in hun plan, ‘in Hilversum leven 3.600 huishoudens (8%) op het sociaal minimum, groeien 1.250 kinderen op in armoede en maken 258 huishoudens gebruik van de Voedselbank. Met armoede hangt ook gezondheid samen: 17% van de inwoners tussen de 18 en 65 jaar is qua gezondheid langdurig beperkt. Circa 50% van de Hilversummers boven de 65 jaar voelt zich eenzaam. Van de jongeren ervaart 44% continue stress.’

Diaconaal centrum

Het beleidsplan 2024 – 2027 draagt de titel ‘Breder verbonden en betrokken’. Die twee opdrachten komen duidelijk terug in de ambities. De diakenen zijn voorstander van een diaconaal centrum in Hilversum, willen samen met partners een digitaal vrijwilligersplatform opzetten en wensen de aanstelling van de diaconaal werker voor de komende jaren te continueren.

Actieve partner

Zes hoofddoelen formuleert het beleidsplan voor de komende jaren:

  • De diaconie is zichtbaar als actieve partner in samenwerking met relevante instanties binnen de gemeente Hilversum en de organisaties die in het sociale domein hulp en ondersteuning bieden aan mensen die, om welke reden dan ook, in een kwetsbare positie geraakt zijn.
  • Vrijwilligers activeren en binden. Gemeenteleden zijn betrokken en actief in diaconale activiteiten, over kerkgrenzen heen. Omgekeerd participeren meer vrijwilligers van buiten de kerk in diaconale en sociale activiteiten.
  • De kerk treedt naar buiten met diaconale activiteiten (projecten) van en door jongeren, begeleid door de jongerenwerkers. Diaconale inspiratie en inzet over kerkgrenzen heen.
  • Stroomlijning van projectkeuzes in binnen- en buitenland.
  • Vanuit de diaconale opdracht stem laten horen waar ongelijkheid en onrecht in het geding is.
  • Groene Kerk zijn, conform de principes van het netwerk van Groene Kerken, gericht op een duurzame leefstijl.

Diaconaat over kerkgrenzen heen

In het plan worden de hoofddoelen verder uitgewerkt, ook over kerkgrenzen heen. De Algemene kerkenraad keurde het plan onlangs goed. Klik hier voor het gehele plan.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.