Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. In kerken, zoals in de Hilversumse Grote Kerk, worden op deze dag diensten gehouden, en anders wordt er de eerstvolgende zondag bij stilgestaan. Wat is de betekenis van deze dag?

Dominee Marco Batenburg, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland, zegt op de website van de PKN ‘De biddag voor gewas en arbeid kan door de naamgeving de suggestie wekken dat zo’n dag van gebed vooral in een agrarische samenleving van betekenis is. Maar als het gebed voor de christelijke gemeente onopgeefbaar is, zou het dan ook niet van grote betekenis zijn om ons enkele dagen in het jaar heel nadrukkelijk te richten op God?’

Slordig omgaan met de schepping

Hij vervolgt: ‘De historische achtergrond van de biddag zet ons er ook bij stil dat dit een dag is om schuld te belijden. We belijden ons tekort aan vertrouwen op God, ons tekortschieten in geloof, hoop en liefde, ons slordig omgaan met de schepping. En we brengen de nood van ons leven, ons land en van de wereld voor God. 

  • We denken aan alle ellende die het coronavirus in mensenlevens teweeg brengt. De eenzaamheid, de angst, de rouw om geliefden, zorgen over je baan. 
  • We denken aan de kerk. Aan de pijn die het gemis van samenkomsten oproept, de zorg of we elkaar vasthouden. Aan ambtsdragers die het nauwelijks volhouden om met geloof en moed hun ambt te blijven dragen.
  • We denken aan de samenleving. Aan verharding en polarisatie. Maar ook aan allen die zich ondanks kritiek voor deze samenleving blijven inzetten.
  • We denken aan de nood van de wereld. Aan mensen op de vlucht, aan situaties van onrecht.’

Lees hier de gehele tekst van Marco Batenburg. Klik hier voor meer achtergronden van de Biddag en hier voor materialen bij de Biddag.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.