Bestuur: kerkenraad en moderamen

Algemene kerkenraad

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente te Hilversum ligt bij de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad vergadert minimaal vijf keer per jaar, in de regel op de vierde maandag van de maanden februari, april, juni, september en november. De algemene kerkenraad bestaat uit de volgende afgevaardigden:

 • Preses: Jan de Leede – klik hier voor mailadres
 • Scriba: Ina Buist – klik hier voor mailadres
 • Een afgevaardigde vanuit elk van de vijf wijkgemeenten
 • Een afgevaardigde vanuit de missionaire gemeente Vitamine G
 • Een afgevaardigde van het college van diakenen
 • Een afgevaardigde van het college van kerkrentmeesters
 • Een afgevaardigde van het Ministerie van Predikanten
 • Waarnemend lid: een afgevaardigde van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

Breed moderamen

De algemene kerkenraad heeft aan het breed moderamen met name een aantal taken van organisatorische en financiële aard overgedragen. De preses en de scriba bereiden de vergaderingen van het breed moderamen en de algemene kerkenraad voor, roepen deze samen en geven uitvoering aan de genomen besluiten. Het breed moderamen vergadert ten minste zesmaal per jaar en in de regel op iedere tweede maandag van de maand. Het breed moderamen bestaat uit de volgende leden:

 • preses: Jan de Leede – klik hier voor mailadres
 • scriba: Ina Buist – klik hier voor mailadres
 • afgevaardigde van het college van diakenen
 • afgevaardigde van het college van kerkrentmeesters
 • afgevaardigde van het Ministerie van Predikanten

 

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.