Bestuur: kerkenraad en moderamen

Algemene Kerkenraad (AK)

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). De AK vergadert minimaal vijf keer per jaar, in de regel op de vierde maandag van de maanden februari, april, juni, september en november. De AK bestaat uit de volgende afgevaardigden:

 • Preses: Jan de Leede – klik hier voor mailadres
 • Scriba: Ina Buist – klik hier voor mailadres
 • Een afgevaardigde vanuit elk van de vijf wijkgemeenten
 • Een afgevaardigde vanuit de missionaire (wijk)gemeente Vitamine G
 • Een afgevaardigde van het College van Diakenen
 • Een afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters
 • Een afgevaardigde van het Ministerie van Predikanten
 • Waarnemend lid: een afgevaardigde van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

Breed Moderamen (BM)

De AK heeft aan het BM met name een aantal taken van organisatorische en financiële aard overgedragen. De preses en de scriba bereiden de vergaderingen van het BM en de AK voor, roepen deze samen en geven uitvoering aan de genomen besluiten. Het BM vergadert ten minste zesmaal per jaar en in de regel op iedere tweede maandag van de maand. Het BM bestaat uit de volgende leden:

 • Preses: Jan de Leede – klik hier voor mailadres
 • Scriba: Ina Buist – klik hier voor mailadres
 • vacature, afgevaardigde van het College van Diakenen, plaatsvervanger Arend Smits
 • Hans Zwagemaker, afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters, plaatsvervanger Robert den Toom
 • Oane Reitsma, afgevaardigde van het Ministerie van Predikanten, plaatsvervanger Heleen Weimar

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.