Berichten uit de Algemene kerkenraad

De Algemene kerkenraad kwam 24 april bijeen. De leden maakten kennis met ds. Oane Reitsma. Sinds februari is vanuit de PgH hij verbonden aan de Regenboogkerk. Daarnaast werkt hij parttime aan het dienstencentrum van de PKN. Binnen ‘lokaal kerk-zijn’ is zijn speerpunt ‘eredienst en kerkmuziek’. Hierin buigt hij zich onder meer over musici in de kerk. De Protestantse kerk kent in de kerkorde alleen organisten en cantors. In de praktijk zijn er bands, pianisten en andere musici betrokken bij vieringen. Zij moeten een volwaardige plek krijgen in de Protestantse Kerk. 

Het PgH2024-proces in onze Protestantse gemeente heeft hem niet weerhouden om te solliciteren. Hij ziet hierin een concreet doel om naartoe te werken. Hij is in de Protestantse kerk bestuurlijk actief geweest, zowel in de classis als de synode.

Opvang vertrek Willem Nijsse

Het Breed moderamen heeft gesproken over de Diependaalse Kerk. Er wordt gekeken hoe de periode tussen het vertrek van ds. Willem Nijsse en het samengaan met de Grote Kerk op een goede manier overbrugd kan worden. Het pastoraat moet gewaarborgd worden. Hiervoor doet het BM een beroep op het ministerie. Daarnaast wordt mogelijk een consulent gevraagd om het proces te begeleiden.

De begrotingen 2023 zijn goedgekeurd door het CCBB in Alkmaar, de toezichthouder op vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten. De begroting laat een tekort van ruim een half miljoen euro zien.

Kerkbalans

Het College van kerkrentmeesters constateert dat de toezegging Actie Kerkbalans ongeveer 20.000 euro achter blijft op de begroting. Het college verwacht niet dat dit nog helemaal wordt ingelopen. Bij Vitamine G is een hoger bedrag toegezegd dan begroot. In alle andere wijkgemeenten is minder toegezegd dan begroot.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.