Beleidsplan

ga naar tekst beleidsplan

Beleidsplan 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen

‘De Protestantse gemeente Hilversum maakt een uitdagende periode door.’ Met deze waarneming start het beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH).
Het beleidsplan stelt: ‘We hebben te maken met een voortgaande krimp en met vergrijzing. Dit maakt dat de onderwerpen in dit beleidsplan urgentie hebben, en dat er bereidheid is om te investeren in duurzame initiatieven. Aan de andere kant weten we dat God er is. We ervaren dat de PgH-gemeenten vitale gemeenschappen zijn met een levend geloof, waarbinnen we omzien naar elkaar en verbonden zijn.’

Centrale vraag van het beleidsplan: Hoe kan de Protestantse gemeente Hilversum in de nabije toekomst een vitale gemeente van Jezus Christus zijn met de middelen die we hebben? 

Hieronder wordt kort verslag gedaan van de voortgang in de uitwerking van het beleidsplan. Bijbehorende documenten zijn hieronder te downloaden.

Tijdslijn

In december worden leden van de Protestantse gemeente uitgenodigd deel te nemen aan informatiesessies over het beleidsplan. De sessies, zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies, vinden plaats tussen 14 december en 1 februari.

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Nadere informatie en aanmelden kan via communicatie@pknhilversum.nl. Geef bij aanmelding datum of data van de sessie(s) op. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging voor de betreffende sessie(s) per mail.

In november starten gesprekken in diverse wijkgemeenten over de vragenlijst en worden plannen opgesteld om antwoorden uiterlijk 1 maart gereed te hebben.

In oktober 2020 legt de Algemene Kerkenraad een vragenlijst voor aan de wijkkerkenraden en het kernteam van Vitamine G. De vragen zijn gericht op het maken van keuzes binnen de prioriteiten van het beleidsplan. De Algemene Kerkenraad verwacht dat uiterlijk 1 maart aanstaande de vragen in de zes geloofsgemeenschappen van de PgH zijn besproken en beantwoord. 

Op 17 september 2020 nemen 70 mensen deel aan een eerste discussie over de invulling van het beleidsplan. Het gemeenteberaad vindt plaats in de Bethlehemkerk.

Op 24 februari 2020 stelt de Algemene Kerkenraad het Beleidsplan PgH 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen vast. Het beleidsplan ziet voor de komende jaren zes prioriteiten:

  1. Verbinding binnen de PgH en autonomie van de wijkgemeenten
  2. Missionaire gemeente
  3. Kinderen en jongeren
  4. PgH-brede communicatie
  5. Financiën en gebouwen
  6. Diaconaat.

Documenten