Beleidsplan

ga naar tekst beleidsplan

Beleidsplan 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen

‘De Protestantse gemeente Hilversum maakt een uitdagende periode door.’ Met deze waarneming start het beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH).
Het beleidsplan stelt: ‘We hebben te maken met een voortgaande krimp en met vergrijzing. Dit maakt dat de onderwerpen in dit beleidsplan urgentie hebben, en dat er bereidheid is om te investeren in duurzame initiatieven. Aan de andere kant weten we dat God er is. We ervaren dat de PgH-gemeenten vitale gemeenschappen zijn met een levend geloof, waarbinnen we omzien naar elkaar en verbonden zijn.’

Centrale vraag van het beleidsplan: Hoe kan de Protestantse gemeente Hilversum in de nabije toekomst een vitale gemeente van Jezus Christus zijn met de middelen die we hebben? 

Hieronder wordt kort verslag gedaan van de voortgang in de uitwerking van het beleidsplan. Bijbehorende documenten zijn hieronder te downloaden.

Tijdslijn

In april 2021 stelt Breed Moderamen (dagelijks bestuur) aan Algemene Kerkenraad voor om de zes beleidsprioriteiten stuk voor stuk te bespreken in opeenvolgende bijeenkomsten van de kerkenraad en besluiten te nemen. Begonnen wordt met het onderwerp ‘verbinding’. Het laatst komt het onderwerp ‘financiën en gebouwen’ op de agenda, naar verwachting eind 2021, begin 2022.

In maart 2021 hebben vijf van de zes PgH-gemeenten hun antwoorden op de vragen van het Beleidsplan ingediend bij de Algemene Kerkenraad.

Het Breed moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, heeft de uitwerking van de antwoorden neergelegd  bij de Beleidsgroep PgH2025. Dat is de groep die eerder de vragen over het beleidsplan opstelde. De groep bestaat onder anderen uit voorzitters van de wijkkerkenraden. Binnenkort stelt het Breed moderamen het tijdspad op voor het werk van de Beleidsgroep.

Daarnaast heeft een groep betrokken gemeenteleden het Breed moderamen aangeboden mee te willen denken over de nog verdere toekomst van protestants Hilversum. Deze groep gaat dat onafhankelijk doen maar wenst wel met de Beleidsgroep PgH2025 te kunnen overleggen. De groep wordt gevormd door Meindert Commelin, Jessica Rebel, Peter den Uil, Anke Liefbroer, Marijke van Grafhorst en Jan Willem Meinsma. Het zevende lid van deze groep zal een gemeentelid zijn die zich thuis voelt in de evangelische stroming.

In december worden leden van de Protestantse gemeente uitgenodigd deel te nemen aan informatiesessies over het beleidsplan. De sessies, zoom-bijeenkomsten en telefoonsessies, vinden plaats tussen 14 december en 1 februari.

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Nadere informatie en aanmelden kan via communicatie@pknhilversum.nl. Geef bij aanmelding datum of data van de sessie(s) op. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging voor de betreffende sessie(s) per mail.

In november starten gesprekken in diverse wijkgemeenten over de vragenlijst en worden plannen opgesteld om antwoorden uiterlijk 1 maart gereed te hebben.

In oktober 2020 legt de Algemene Kerkenraad een vragenlijst voor aan de wijkkerkenraden en het kernteam van Vitamine G. De vragen zijn gericht op het maken van keuzes binnen de prioriteiten van het beleidsplan. De Algemene Kerkenraad verwacht dat uiterlijk 1 maart aanstaande de vragen in de zes geloofsgemeenschappen van de PgH zijn besproken en beantwoord. 

Op 17 september 2020 nemen 70 mensen deel aan een eerste discussie over de invulling van het beleidsplan. Het gemeenteberaad vindt plaats in de Bethlehemkerk.

Op 24 februari 2020 stelt de Algemene Kerkenraad het Beleidsplan PgH 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen vast. Het beleidsplan ziet voor de komende jaren zes prioriteiten:

  1. Verbinding binnen de PgH en autonomie van de wijkgemeenten
  2. Missionaire gemeente
  3. Kinderen en jongeren
  4. PgH-brede communicatie
  5. Financiën en gebouwen
  6. Diaconaat.

Documenten

Hoe vond je dit artikel? 1ste ster links: heel slecht, 5de ster rechts: heel goed.
Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.