Annechien Cevaal nieuwe coördinator communicatie

Annechien Cevaal is per 1 januari de nieuwe coördinator communicatie van de Protestantse gemeente Hilversum. Zij neemt het stokje over van Joep Mourits die de afgelopen vier jaar de Algemene kerkenraad ondersteunde in de communicatie van de PgH.

Momenteel legt Annechien de laatste hand aan het laatste nummer van het PgH-magazine Kerkbrink. De Algemene kerkenraad besloot onlangs om voorrang te geven aan communicatie via digitale kanalen en via de wijk- en nieuwsbrieven van de wijkgemeenten van de PgH. Behoefte aan actualiteit, vindbaarheid buiten eigen kring en daarnaast meer aansluiten bij wat er in de wijkgemeenten gebeurt, liggen aan dat besluit ten grondslag.

Meer aandacht voor actualiteit en activiteiten

Bijna 22 jaar geleden begon Annechien als eindredacteur van het toen wekelijks verschijnend ‘Kerkblad voor Hilversum’. Later werd de frequentie tweewekelijks en sinds 2016 verschijnt het magazine maandelijks. De overstap van eindredacteur naar coördinator communicatie voelt voor haar ‘wat dubbel’ maar ze wil graag ‘lekker aan de bak’. ‘Enerzijds is het jammer dat een ruim honderdjarige traditie ten einde komt, anderzijds vraagt kerkelijke communicatie aanwezigheid op websites, in sociale media en meer aandacht voor actualiteit en activiteiten. En dat vind ik erg leuk om te gaan doen’, aldus Annechien.

Bouwen en onderhouden van gemeenschap

‘De kunst zal wel zijn om de redactionele doelen van Kerkbrink ook voor deel mee te nemen naar de digitale kanalen. Hoe draag je met communicatie bij aan het bouwen en onderhouden van een gemeenschap van gelovigen in Hilversum? En hoe laat je zien wat mensen in onze protestantse geloofsgemeenschap beweegt? In die zin maakt het wegvallen van Kerkbrink de weg vrij om met name via de website en nieuwsbrieven meer inspiratie te bieden, elkaar te bemoedigen en uit te dagen, en, via apps als de chrch-app, lief en leed te delen. Daarvoor bieden digitale middelen weer hele mooie kansen, al is alleen maar dat bewegende beelden daaraan veel kunnen bijdragen.’

Sociale media, nieuwsbrieven geprint

De aanstelling van Annechien blijft in uren gelijk, 24 uur per week. Dat is het dubbele van het aantal uren dat Joep Mourits ter beschikking stond. Het maakt het mogelijk niet alleen de Algemene kerkenraad, het Breed moderamen, de diakenen en de kerkrentmeesters te ondersteunen in hun communicatie met bijvoorbeeld de inzet van sociale media. Er komt nu ook ruimte voor het ondersteunen van de vrijwilligers die de communicatie van en binnen de wijkgemeenten voor hun rekening nemen. En met name voor vrijwilligers die de websites en de nieuwsbrieven van de wijkgemeenten verzorgen. De nieuwsbrieven blijven van groot belang. Ook voor de mensen die geen gebruik maken van digitale media. Zij zullen nieuwsbrieven in geprinte vorm kunnen ontvangen.

Verbondenheid

Terugkijkend op de 22 jaar is Annechien ‘bijzonder dankbaar voor alle mooie inzet van vrijwilligers en predikanten voor het kerkblad. Veel van dit werk was niet direct zichtbaar maar wel van groot belang voor de verbondenheid met elkaar waaraan het kerkblad mocht bijdragen. En dat zetten we uiteraard voort.’

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.