Alle PgH-gemeenten adviseren voorstel 2 voor PgH2024

‘Van deze avond word ik erg blij.’ Zo omschreef Jan de Leede zijn beleving bij de gemeenteavond over de nabije toekomst van de Protestantse Kerk in Hilversum. In de Bethlehemkerk kwamen op 28 maart circa 220 gemeenteleden bijeen om te luisteren naar adviezen over de toekomst van de kerk in Hilversum en om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Jan de Leede, voorzitter van de Algemene kerkenraad, en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke leidden de avond. Online namen ook mensen deel via 157 kijksessies.

Het vertrouwde slimmer

Het eerste deel van de avond bestond uit presentaties van adviezen. Adviezen van de zes PgH-gemeenten en vanuit de jongeren. Alle PgH-gemeenten kwamen tot hetzelfde advies voor een vitale kerk in protestants Hilversum: Volg voorstel 2 van het visiedocument ‘Perspectief voor de toekomst‘. Dit voorstel gaat uit van drie geloofsgemeenschappen, één PgH-kerkenraad met deelraden en minder gebouwen. Wel zijn er verschillen in het gewenste tempo van de vorming van de drie geloofsgemeenschappen, in het moment van de gebouwenkeuze en in de mandaten van de raden.

Dromen

Vertegenwoordigers van de jongeren gaven niet zo zeer een advies over de voorstellen maar presenteerden de droom die zij hadden opgetekend in gesprekken en ontmoetingen met jongeren en met gemeenteleden betrokken bij het kinder- en jongerenwerk.

Gruteke complimenteerde de gemeenteleden met PgH2024. ‘Ik kijk met bewondering naar het proces. Ik zie dat dit op andere plaatsen ook heel anders kan lopen’, aldus de in Huizen werkzame predikant. De avond besloot zij met gebed waarin zij God vroeg om troost, inspiratie en zegen voor iedereen betrokken bij de veranderingen die in protestants Hilversum op stapel staan. Het laatste woord gaf zij aan de muziek. Met lied 970 klonk het melodieus en verwachtingsvol ‘Wij zijn één in Christus’.

Vervolg

Op 24 april neemt de Algemene kerkenraad een voorgenomen besluit over PgH2024. Daaraan voorafgaand bekijkt het Dagelijks bestuur of de zeven adviezen leiden tot bijstelling van de voorstellen van het visiestuk. De raden van de PgH-gemeenten krijgen de gelegenheid daarop te reageren. Op 8 juni is er een PgH-brede avond over het voorgenomen besluit. Deze avond is in de Regenboogkerk waarbij weer alle gemeenteleden van harte welkom zijn. Uiteindelijk neemt de Algemene kerkenraad op 26 juni een definitief besluit over PgH2024.

Adviezen

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.