Algemene kerkenraad stelt route vast naar PgH2025

De Algemene kerkenraad stippelde maandag 27 september de route uit naar PgH2025. De komende anderhalf jaar worden alle thema’s uit het Beleidsplan ‘Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen’ uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zes PgH-gemeenten en de gemeenteleden. Begin 2023 is duidelijk hoe de Protestantse gemeente vervolgens in 2025 samen kerk in Hilversum wil en kan zijn.

Het beleidsplan kent zes speerpunten. Dat zijn: Verbinding, Missionair werk, Jeugd en Jongeren, Communicatie, Financiën en Gebouwen en Diaconaat. Alle gemeenteleden konden de afgelopen periode meepraten en meedenken over deze thema’s. De reacties zijn nu per thema gebundeld en worden uitgewerkt in basisdocumenten.

Inhoud leidend aan financiën

De Algemene kerkenraad bepaalde afgelopen maandag dat inhoud leidend is aan financiën. ‘De vraag hoe we in 2025 samen kerk willen zijn, moet eerst beantwoord worden’, klonk het in de kerkenraad. Of de Protestantse gemeente voldoende financiën heeft om dat doel te halen, speelt uiteraard een rol. In de komende periode werkt het College van kerkrentmeesters daarom aan een basisdocument financiën. Er verschijnen in ieder geval twee deel-documenten: gebouwen en predikantsplaatsen.

In dit najaar staan als eerste de speerpunten Verbinding, Communicatie, Missionair werk en Diaconaat op de agenda. De route voorziet erin dat de kerkenraad al dit jaar besluiten neemt over de punten Verbinding en Communicatie.

De kerkenraad neemt in het voorjaar 2022 besluiten over Jeugd en Jongeren, Missionair werk en Diaconaat. In oktober van 2022 is er vervolgens aandacht voor de bestuursstructuur van de kerk. Naar verwachting stelt in najaar 2022 de kerkenraad het toekomstig beleid vast inzake financiën.

Gemeenteleden doen mee

Op verschillende momenten is er volop ruimte voor gemeenteleden om betrokken te zijn bij de voorstellen. De aanstaande nieuwjaarsbijeenkomst van de PgH op 10 januari is zo’n moment. Andere momenten volgen. Dat geldt ook voor de groep gemeenteleden die zich hebben gemeld als de ‘Ver-denkers‘.
De nota PgH2025 verschijnt volgens planning in concept in november 2022. Na consultatie in de zes PgH-gemeenten waaraan alle gemeenteleden kunnen deelnemen, stelt de kerkenraad de nota vervolgens begin 2023 vast.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.