Algemene kerkenraad besluit unaniem over PgH2024

De Algemene kerkenraad nam maandag 24 april unaniem een aantal besluiten over de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum. De besluiten betroffen vier voorstellen van het Breed moderamen (dagelijks bestuur) over de:

  • keuze uit de drie voorstellen van toekomstvisie ‘Perspectief voor de toekomst
  • financiële en administratieve uitwerking
  • bestuursvorm
  • gebouwen van de PgH.

Jan de Leede, voorzitter van de Algemene kerkenraad, zette aan het begin van de vergadering de toon. ‘Een lang proces leidt nu tot een ingrijpend besluit. We gaan van zes naar drie gemeenschappen.’ Het Breed Moderamen kijkt terug op een ‘mooie gemeenteavond 28 maart waarin iets gemeenschappelijks’ doorklonk.

Keuze voorstel uit ‘Perspectief voor de toekomst

De leden van de Algemene kerkenraad kozen unaniem voor voorstel 2. Al op 28 maart bleek die voorkeur bij alle wijkkerken. Dat betekent dat er binnenkort drie hoofdstromen ontstaan in de PgH. De wijkgemeenten van de Grote Kerk en Diependaalse Kerk gaan samen in de reformatorisch-confessionele gemeenschap. Die van de Bethlehemkerk, De Morgenster en Regenboogkerk vormen een breed protestantse gemeenschap. Vitamine G is een eigentijds protestants-evangelicale gemeenschap.

Financiële en administratieve uitwerking

Er ligt nog geen financiële onderbouwing bij voorstel 2. De Algemene kerkenraad vraagt het College van kerkrentmeesters dit voorstel administratief en financieel uit te werken. Er is geen datum afgesproken waarop deze onderbouwing ter besluitvorming bij de Algemene kerkenraad moet zijn.

Bestuursvorm

In de toekomstvisie zijn twee bestuursvormen genoemd. Een algemene kerkenraad met drie wijkkerkenraden is de eerste bestuursvorm. Die is vergelijkbaar met de huidige structuur. De tweede vorm is een kerkenraad met deelraden per wijkgemeente. Uit de reacties van de wijkkerkenraden blijkt geen eenduidige voorkeur.
De Algemene kerkenraad nam hierover twee besluiten. 1. Er komt een onderzoek naar alternatieven voor de huidige Algemene kerkenraad met wijkkerkenraden. 2. In de novembervergadering neemt de Algemene kerkenraad een besluit over de toekomstige bestuursvorm. Deze gaat per 1 januari 2024 in.

Gebouwen

De Algemene kerkenraad neemt uiterlijk juni 2024 een besluit over de gebouwen. De Grote Kerk wordt de thuiskerk voor de reformatorisch-confessionele gemeenschap. Er zullen een of twee gebouwen voor de breed protestantse gemeenschap blijven. Er komt een thuiskerk voor Vitamine G. Op een later moment besluit de algemene kerkenraad over de (her)bestemming van gebouwen.

Voorlopige besluiten

De besluiten van 24 april zijn voorlopige besluiten. De wijkkerkenraden wordt gevraagd hierop te reageren. Op 8 juni is er een gemeenteavond voor gemeenteleden in de Regenboogkerk. Maandag 26 juni neemt de Algemene kerkenraad definitieve besluiten.
De algemene kerkenraad stelde twee werkgroepen in. De eerste brengt advies uit over de bestuursstructuur. De tweede werkgroep brengt advies uit over de gebouwen.

Predikanten

Daarnaast vraagt de Algemene kerkenraad de Hilversumse predikanten om theologische duiding bij dit proces te schetsen. Geestelijk leiderschap helpt de Protestantse gemeente bij het vervolg van dit proces. Het Ministerie van predikanten is eveneens gevraagd welke rol de predikanten kunnen spelen in de fase die na juni 2023 aanbreekt.

Jan de Leede stelde ten slotte dat ‘de Algemene kerkenraad in gedeeld besef van verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke toekomst deze belangrijke stap heeft kunnen zetten. Vanuit een gedeelde overtuiging om samen vitale gemeente van Christus te blijven, vertrouwt de Algemene kerkenraad erop in juni 2023 een definitief besluit te kunnen nemen.’

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.