Home

Het aantal geregistreerde leden van de PgH is in 2018 met 3% verlaagd. De collecteopbrengsten over 2018 bedroegen in totaal ruim 125.000 euro, met een positieve uitschieter voor diaconale doelen (waaronder noodhulp) in het buitenland.

Diensten en vieringen

Ga naar www.protestantshilversum.nl/diensten-en-vieringen voor het overzicht van de diensten en vieringen in deze maand.
maandag, 18. februari 2019 - 10:30
geen weekopening
vrijdag, 22. februari 2019 - 19:00
ds. W.H.Th. Moehn
zaterdag, 23. februari 2019 - 10:30
ds. H.A. Keur